DELA

Kulturfältet efterlyser mer dialog

För två år sedan omstrukturerades Nordiska ministerrådets kultursamarbete. Den samlande enheten Kulturkontakt Nord grundades.
För Ålands del har reformen varit till nytta, men en ökad dialog efterlyses från kulturfältet säger Åsa Juslin på Nordens institut på Åland. Förra veckan diskuterades reformen på ett möte på Färöarna.
Representanter från hela det nordiska kulturfältet träffades förra veckan på Färöarna. Det nordiska ministerrådet bjöd in till dialogmötet Nordiskt kulturforum för att utvärdera den två år gamla reformen av det nordiska kultursamarbetet.
Från Åland deltog Åsa Juslin direktör för Nordens institut på Åland, Fredrik Karlström från Nordiska rådet och dess kulturutskott och Mats Adamczak som sitter som sakkunnig i programenheten för nordisk dataspelsutveckling.
Dialogmötet på Färöarna var väldigt intensivt och agendan var fullspäckad, någon tid för att se sig omkring på Färöarna fanns inte.
– Mycket kom fram genom arbetsmetoder som cafédiskussioner, speed-dating och presentationer, berättar Åsa Juslin.


Omdebatterad reform
Konstnärer, kulturaktörer och beslutsfattare från alla de nordiska länderna diskuterade kulturministrarnas reform av kultursamarbetet i Norden. Den omdebatterade reformen ska justeras och branschen fick nu en möjlighet att bidra till ministrarnas anpassning av samarbetet.
– Vissa saker har blivit mycket bättre i och med reformen. Kulturarbetet och beviljandet av understöd till kulturen är både genomskinligare ur demokratisk synvinkel och byråkratin har minskats så det finns mer pengar över till kulturen, men kulturarbetarna efterlyser mer dialog mellan kulturfältet och ministerrådet, säger Åsa Juslin.
Det nordiska ministerrådet ville arrangera ett konkret arbetsseminarium och dryga 70 personer från det nordiska kulturfältet bidrog med synpunkter på handlingsplanen för det nordiska kultursamarbetet för perioden 2010–2012.
Nordiska ministerrådet har velat ge hög prioritet för en dialog med de inblandade, och i programmet i Tórshavn ingick bland annat presentationer av lyckade kulturprojekt som genomförts med stöd från det nordiska kultursamarbetet.


Kulturpengar till Åland
– Kulturkontakt Nord, med högsäte på Sveaborg i Helsingfors, kom till för att samla den administrativa delen av Nordiska ministerrådets kulturadministration. Tidigare fanns fler små instanser för de olika kulturområdena och mycket av de nordiska kulturpengarna gick åt till administration.
Åsa Juslin menar att de självstyrande områdena i Norden, Åland, Grönland och Färöarna har vunnit en hel del på strukturförändringen.
– Vi har fått pengar att anställa informatörer och procentuellt har det åländska kulturfältet, både projekt och enskilda kulturutövare fått en hel del bidrag. Bland annat Joel-operan fick bidrag både från Kulturkontakt Nord och från Nordisk kulturfond, som är en helt separat fond.


Mer dialog
Det som framkommit på dialogmötena, det på Island i våras och det som nu hölls på Färöarna, kommer ministerrådet att använda för att genomföra en rad konkreta justeringar av strukturreformen.
Ministerrådets reform av det nordiska kultursamarbetet ska göra samarbetet mer flexibelt, dynamiskt och öppet för nya aktörer och samarbetsformer samt göra samarbetet rustat inför att möta kulturlivets nya nationella och internationella utmaningar.
– Det blir ju alltid väldigt dynamiska och intressanta möten när både politiker, tjänstemän och representanter från kulturfältet deltar. Tanken är att forumet skall minska avståndet och intensifiera dialogen mellan tjänstemännen på Store Strandgaede i Köpenhamn och människorna på kulturfältet i de nordiska länderna.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax