DELA

Kulturen får 650.000 euro

Ålands sång- och muskförbund får 69.000 euro. Det var den största enskilda summan som fördelades då Ålands kulturdelegation hade sitt senaste möte.
Sammanlagt får det åländska kulturföreningarna dela på 650.000 euro.


Konst, film, teater, foto, litteratur
Ålands konstförening 11.000
Filmklubben Chaplin 18.000
Föreningen Obscura i Mariehamn 4.500
Teaterföreningen i Mariehamn Bordläggs
Föreningen Kappsäcksteatern 10.000
Åbo Svenska Teaterförening 12.600
Lumparlab Teaterförening 8.000
Ålands Biblioteksförening 6.000
Ålands Litteraturförening 7.000
Föreningen Sanct Olof 1.000
Ålands Kulturstiftelse 1.800
Ålands Biblioteksförening 15.000


Hembygd
Ålands Slöjd o. konsthantverk 43.000
Fornföreningen Fibula 14.000
Ålandsforskarna 1.000
Sund Kultur 10.000
Kökarkultur . 7.000
Ålands Mångkulturella förening 2.600
Hembygdens Väl i Kumlinge 5.000
Kökar Hembygdsförening 5.000
Lappo uf/ Skärgårdsmuseet 7.500
Önningeby Hembygdsförening 23.000
Kumlinge Byalag 700
Föreningen Ålands Emigrantinstitut 35.000
Föglö Hembygdsförening Bordläggs
Geta kulturförening 3.500
Geta kulturförening 3.500


Musik och dans
Intermezzokören Avslag
Ålands spelmansgille 4.600
Folkmusiklaget Kvinnfolk 6.500
Antons vänner 5.000
Visans vänner Åland 3.500
Ålands Accordion club 3.000
Ålands Dragspelsklubb 3.000
Alandia Squaredancers 4.000
Folkdansarna på Åland 5.000
Ålands Sång-o.Musikförbund 69.000
Sångföreningen triolen 300
Sällskapet Bel Canto Alandia 27.000
Alandia Strings 50.000


Festivaler
Alandia Jazz rf. 15.000
Brändö Populärmusik 6.000
Kulturföreningen Katrina 30.000
Förbundet Ålands Sjödagar 6.000
Visor så in i Norden 9.000
Ålands Orgelfestival 6.000


Övrigt
Steinerpedagogikens vänner 2.000
Skeppsföreningen Albanus 11.000
Ålands Radioamatörer 500
De Utvecklingsstördas väl 3.600
Ålands Frimärkssamlarförening Bordläggs
Hammarlands kommun Avslag
Skeppargården Pellas 1.500
Stiftelsen Sjökvarteret i Marieham 6.500
Stiftelsen för Ål jakt& fiskemuseum 10.000
Stödföreningen för Ål jakt & fiskem 1.000
Kobba Klintars vänner 12.000
Ålands Telehistoriska förening 1.000
Ålands Brand- och Räddningsförb 17.000
Garantiföreningen för Matsmårs 700
Bild- och Formskolan 48.000

Karin Erlandsson