DELA

Kulturbidrag krävde tre omröstningar

Tre omröstningar krävdes när landskapregeringens kulturdelegation fördelade understöd för kulturprojekt och behandlade några bordlagda ansökningar om verksamhetsbidrag vid sitt senaste möte. Tre reservationer inlämnades mot besluten. (På bilden Ålands feministakademi på besök hos republikens president i fjol. Akademin fick efter en jämn omröstning stöd för sitt projekt ”Kvinna i världen”.)
De tre omröstningarna gällde förslaget att bevilja verksamhetsbidrag för Folkdansarna på Åland samt projektbidrag för Brändö populärmusikgrupp och för nätverket Feministakademin på Åland. Brändö populärmusikgrupp får efter omröstning 4.500 euro, Folkdansarna på Åland 3.000 och Feministakademin 2.500. Den jämnaste omröstningen gällde feministakademins anslag.
Robert Liewendahl föreslog avslag och fick med sig även Lars Häggblom och Patrik Häggblom. För anslag till nätverket röstade dock fyra ledamöter: Hannele Vaitilo, Catherine Frisk Grönberg, Rolf Lindqvist och Annsofi Joelsson.
Patrik Häggblom reserverade sig mot anslagen till Brändö populärmusikgrupp, Visor så in i Norden och Kumlinge byalag. Han ansåg att det i de fallen borde ha varit fråga om verksamhetsunderstöd och inte projektunderstöd.


Med förbehåll
Enhälligt beslöt delegationen reservera 15.000 euro i verksamhetsbidrag för Alandia Jazz. Man uppmanar föreningen att lämna in en uppdaterad verksamhetsplan och budget innan medlen kan utbetalas.
Följande projektbidrag beviljades:
n Brändö populärmusikgrupp, för musik- och kulturfestivalen Island in the Sun på Jurmo 4.500 euro.
n Visor så in i Norden, för visfestival på Kumlinge, 8.000.
n Kumlinge byalag, för fortsatt utveckling av Sjölunds gårdsmuseum, 3.000.
n Kökar hembygdsförening, för fotografering och forskning i hembygden, 750.
n Ålands trämotorbåtar, för renovering och dokumentering av trämotorbåten Tiche, 2.500.
n Västra Saltviks väl, för farsen ”Hemlighuset”, 1.700.
n Åländska studentlaget vid Åbo Akademi, för verksamheten och Strömmingsbladet, 400.
n Projektgruppen Blommans flickor, för att sammanställa insamlat material för bokprojekt vars överskott går till en en stipendiefond i Maj-Lis Bloms namn, 6.400.
n Eva Maria Mansnerus och Anna Sundblom, för workshopar på Föglö, 2.500.
n Nätverket Feministakademin, för projektet Kvinnor i världen, 2.500.
n Projektgruppen för ”Jetzt!”, för ett seminarium inför det digitala operaprojektet ”Jetzt!” av Peter Lång, 750.
n Projektet Kökarsviten, för att inom ”Våra skärgårdars körer” dokumentera Kökarsviten, 3.500.
n Whatclub, för gemensam konsert med Antti Sarpila, 1.500.
n Arbetsgruppen Vibeke Voigt, Margaretha Österman, Kaj Lybeck, för föreställningen ”Elviras äggpengar”, 1.500.
n Projektgruppen Hannele Ögård-Forsman och Lin Simons, för konstsympaticum på Åland, 500.
Det sammanlagda belopp som nu beviljades uppgår till 38.750 euro.


Fick avslag
Avslag blev det för Eckerö kommun som vill delfinansiera långfilmen ”Iris”, för Arbetarnas bildningsförbund för kulturella studiecirklar, för Ålands slöjd och konsthantverk som vill delta i en hantverksmässa i Tammerfors, för Itech-records som vill ge ut egen musik och för projektkören.ax som vill göra en konsertturné i Svenskfinland.


Bordlades
Bordlagda blev ansökningar från Föreningen för det åländska bild-, film-, ljud- och textarkivet som vill skapa en nätsajt, näringsnämnden på Föglö som vill utveckla Skutträffen, Lumparlands kultur- och fritidsnämnd som vill dokumentera Alfons Johanssons samlingar, Stiftelsen Sjökvarteret i väntan på stadsstyrelsens beslut och för teatergruppen Kärnkraftsfritt som vill göra teater eller revy om kärnkraftens skuggsidor.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax