DELA

Kulturarvsgravar har utsetts i Finström

För ungefär ett år sedan inventerades gravarna i Finströms församling.
En del gravar fick då kulturgravstatus.
En av de främsta orsakerna till att man regelbundet inventerar gravarna i en församling är säkerhetsrisken.
– En grav är en privat egendom och anhöriga är ansvariga för graven. Det innebär att de måste se till att gravstenen står stadigt och inte innebär en risk, säger Peter Karlsson, tf kyrkoherde i Finström.
De som innehar gravrätten får själva bestämma om, och hur, graven ska prydas. Med blommor, planteringar eller kanske bara en slät gräsmatta.
Den andra anledningen till inventeringen är platsbrist.
– Vi kan helt enkelt inte bygga ut kyrkogården för varje ny generation. Hade Finströms församling gjort det ända från början hade kyrkogården varit i Godby nu, säger kyrkoherde Jon Lindeman.


Detektivarbete
Inventeringen inleds med att församlingen efterlyser anhöriga via annonser i dagspressen. I samma veva placerar man vid de aktuella gravarna också ut små gröna skyltar med uppmaningen att anhöriga ska ta kontakt med församlingen, i annat fall återtas gravrätten.
– Vi uppmanar anhöriga att ta kontakt med församlingen om det finns anhöriga. I förhållande till hur många gröna skyltar vi sätter upp är det ganska få som hör av sig, säger Jon Lindeman.
Om ingen hör av sig tillfaller graven församlingen.
– Men jag vill betona att man ska höra av sig om det finns någon grav man av någon anledning tycker ska bevaras. Man behöver inte vara anhörig för att kyrkorådet ska ta önskemålet i beaktande, säger Lindeman.
Vid den senaste inventeringen gick kyrkorådet också igenom vilka gravar som ansågs vara kulturarvsgravar.
– Det kan handla om någon person som gett ringar på vattnet i kommunen eller på Åland, säger Peter Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson