DELA

Kultur och museer får över halv miljon

Sammanlagt 511.500 euro fördelade landskapsregeringens kulturdelegation vid sitt senaste möte. För kulturverksamhet får föreningarna sammalagt 385.500. Föreningar som bedriver museiverksamhet får därtill 126.000 euro.
Så gott som alla av de inemot 50 kulturföreningar som ansökt om stöd beviljades bidrag. Några ansökningar avslogs och några bordlades. Bland de ansökningar som bordlades fanns Alandia Jazz, där man avvaktar en diskussion med föreningen. I något fall hänskjuts ansökan till fördelningen av projektunderstöd.
För kulturföreningen Katrinas del reserveras, utöver föreningsbidraget, 15.000 euro för digital utrustning för mottagning av opera- och andra direktsändningar i Alandica i väntan på vissa kompletteringar.
Det största understödet, 65.000 euro, går till Ålands sång- och musikförbund.
Följande bidrag beviljades:

Konst, form, foto, film:
n Ålands konstförening ,12.000 euro.
n Ålands slöjd- och konsthantverk, 40.000.
n Filmklubben Chaplin, 18.000.
n Föreningen Obscura, 4.000.

Kulturarv, historia
n Fornföreningen Fibula, 14.000.

Musik och dans
n Intermezzokören, 2.500.
n Ålands spelmansgille, 4.000.
n Folkmusiklaget Kvinnfolk, 6.500.
n Antons vänner, 5.000.
n Visans vänner på Åland, 3.500.
n Ålands Accordion Club, 3.000.
n Ålands dragspelsklubb, 3.000.
n Alandia Squaredancers, 3.500.
n Ålands sång- och musikförbund, 65.000.
n Sångföreningen Triolen, 300.
n Sällskapet Bel Canto Alandia, 2.500.

Teater och tvärkultur
n Teaterföreningen i Mariehamn, 40.000.
n Föreningen Kappsäcksteatern, 10.000.
n Teaterföreningen Kuling, 10.000.
n Åbo svenska teaterförening, 12.600.
n Föglö teaterförening, 5.000.
n Lumparlab teaterförening, 6.000.

Festivaler
n Kulturföreningen Katrina, 30.000.
n Förbundet Ålands sjödagar, 6.000.
n Ålands orgelfestival, 6.000.
n Geta kulturförening, 3.000.

Litteratur, vetenskap, forskning
n Ålands biblioteksförening, 15.000.
n Ålands litteraturförening, 7.000.
n Föreningen Sanct Olof 1.000.
n Ålands kulturstiftelse, 2.000.
n Ålandsforskarna, 1.000.

Övriga kulturföreningar
n Steinerpedagogikens vänner på Åland, 2.000.
n Ålands forna flicklottor och soldatgossar, 500.
n Sund kultur, 10.000.
n Kökarkultur, 8.000.
n Ålands mångkulturella förening, 2.000.
n Skeppargården Pellas, 1.500.
n Skeppsföreningen Albanus, 11.000.
n Ålands radioamatörer, 500.
n De utvecklingsstördas väl, 3.600.
n Hembygdens väl i Kumlinge, 5.000.
n Mariehamns pensionärsförening, 1.000.

Museal verksamhet
n Stiftelsen Sjökvarteret, 6.500.
n Stiftelsen för Ålands jakt- och fiskemuseum, 10.000.
n Stödföreningen för Ålands jakt- och fiskemuseum, 1.000.
n Kobba klintar vänner, 12.000.
n Kökar hembygdsförening, 5.000.
n Lappo uf/Skärgårdsmuseet, 7.500.
n Ålands telehistoriska förening, 2.000.
n Önningeby hembygdsförening, 23.000.
n Föreningen Ålands emigrantinstitut, 35.000.
n Föglö hembygdsförening, 7.000.
n Ålands brand- och räddningsförbund, 17.000 euro.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax