DELA

Kultur i skärgården listar aktiviteter

Projektet Kultur i skärgården har slagit fast fyra delmål för verksamheten under detta år och listar en lång rad aktiviteter runt om i skärgården. Bland styrgruppens förslag finns till exempel en rockvecka i anslutning till visfestivalen på Kumlinge. På bilden unga bandet father Eva från Kökar: Alexandra Fagerström, Veronica Eriksson och Elin Thomasson.
Verksamhetsplanen för 2008 har alltså fyra delmål:
– Aktiviteter inom alla konstgrenar.
– En skapad struktur för kulturen i skärgården (= skärgårdens kulturskola).
– Synas och höras i media.
– Ordna transporter till evenemang i skärgårdskommunerna.
I ett pressmeddelande skriver man att årets arbete blir utgångspunkt för 2009. Aktiviteter som skall arrangeras i någon av skärgårdskommunerna är åtminstone följande (exakta antalet tillfällen och platser är inte klart ännu):
Inom konstens område, och då främst bildkonstens område:
n Kurser för barn och vuxna, i verkstadsform, man jobbar tillsammans, förslagsvis en gång per månad.
– Lärarfortbildning, även riktad till andra intresserade inom bildkonstämnet, intensivt arbete i workshop-form. Det finns flera konstnärer i skärgården som skulle kunna dra kurser i olika konstnärliga tekniker.
– Digital bildbehandling för barn och vuxna, också det i form av intensivkurs över en helg.
– Filmvisningar, -kurser och bioverksamhet tillsammans med skärgårdens bioföreningar, filmklubben Chaplin och Ålands filminstitut.
Musikområdet stöttas:
– Med samarbete med Ålands musikinstitut och utvecklande av verksamheten i skärgårdskommunerna.
– En ”rockvecka” i samband med Visor så in i Norden på Kumlinge. Här är tanken att lära ut så mycket som möjligt av sådant som har med rockmusikskapande att göra, från idé till färdig produkt.
Litteraturen stöttas genom att:
– Försöka få författare som skall delta i Litteraturdagarna i Mariehamn att också göra ett besök i skärgården på samma gång.
– Litteraturseminariet En vind från havet i Brändö arrangeras i år i samarbete med Kultur i skärgården.
– Skrivarkurser kommer att ordnas efter samma modell som projektet skärgårdsmuseers mikrohistoria. Här ska vi ta hjälp av författare som bor i skärgården.
– Någon form av bokcirklar.
Området drama stöds:
– Genom kurser där amatörerna kan få vidareutveckla sin talang, även här finns det krafter lokalt som kan utnyttjas.
– För det mesta strävar vi till att så långt det är möjligt, använda oss av lokala förmågor, men om så krävs, försöker vi hitta samarbetsparter från resten av Åland eller andra närregioner. Flera evenemang ska stöttas med ”interkommunala transporter”, så att det blir möjligt att ta del av andra kommuners kulturutbud på ett smidigare sätt, skriver man i pressmeddelandet.
I april arrangeras en bussresa till Åbo Svenska Teater och komedin ”De 39 stegen” av Alfred Hitchcock. Närmare information ges i annonser i skärgårdskommunernas kommuninfoblad.
Dessutom gjordes vid styrgruppens möte en förteckning över de större evenemangen som man vet kommer att arrangeras i skärgården under 2008:
– Öppna ateljéer i början av maj på Föglö.
– Visor så in i Norden 3-6 juli på Kumlinge.
– Franciskusfest 5-6 juli på Kökar.
– Postvägsteater på Vårdö.
– ”Gensel” på Sottunga.
– Spelmansstämma 8-10 augusti på Kökar.
– En vind från havet 30 augusti på Brändö
Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete arrangerar dessutom ett kulturting i Roslagen den 10-12 oktober.
Dessutom beslöts att projektet skall ha en informationsruta i samtliga skärgårdskommuners infoblad, för att göra projektet mer synligt. (jk)