DELA

Kropp och själ i litteraturdagsöppning

– Här står jag i min kropp, säger författaren Claes Andersson.
Han inleder sitt öppningsanförande på årets litteraturdagar med att ange dagsnoteringarna för sin egen 71-åriga kropp.
– Elva kilo övervikt, noterar han bland annat.
Årets tema för Mariehamns litteraturdagar är ”Kropp” och vad passar bättre än att låta en författare som också är läkare inleda. Claes Andersson uppehåller sig bland annat vid samspelet mellan det kroppsliga och fysiska, den åtskillnad som inte borde göras men som så ofta har gjort i vår organisering av vård och omhändertagande.
– Kroppen uppenbarar sig i det psykiska och det psykiska uppenbarar sig i kroppen, säger Andersson.
Den västerländska kulturens uppdelning i kropp och själ har svårt att klara av detta.


Människan en helhet
Under ett besök i Kina frågade han vilka deras största psykiska problem var.
– De förstod inte frågan. Enligt dem är människan en helhet.
Enligt Andersson ett synsätt som kommer ganska nära den nuvarande västerländska psykosomatiska och psykoanalytiska forskningen. Som ser kroppen och psyket som en totalitet.
– Kroppen är inte ett objekt, kroppen kan inte förtingligas, inte utsättas för manipulation som vore den ett mekaniskt fungerande ting. kroppen lever sitt eget liv och utvecklar sina egna sätt att uttrycka sig.


Sjung i kyrkokör!
Andersson anknöt också till forskaren Markku T Hyyppäs studier som visar hur svenskspråkiga österbottningar är lyckligare än sina finskspråkiga grannar, trots att de lever i samma trakter. Hyyppä betonar bland anat det sociala kapitalets betydelse för hälsan, detta med gemensamma traditioner och att ”bry-sig-om-varandra”.
– Och de många kyrkokörerna. Det är hälsosamt att sjunga i kyrkokör, säger Claes Andersson.
Han citerade också sin psykoanalyslärare Martti Siirala som ansåg att det finns tre olika psykiska sjukdomar: schizofreni, madodepressiv sjukdom och cancer. Enligt Siiralas mening är cancern är ”en galenskap på cellnivå”.


Lust och beröring
Andersson betonade också vårt behov av lust och beröring och citerade i egen översättning ett stycke ur litteraturdagsaktuella Sofi Oksanens roman ”Puhdistus” (Rensning) som visar hur redan en blick kan påverka en annan människa och åstadkomma mängder av rent fysiska reaktioner ända ner i fotsulorna. Och han avslutade med en egen dikt där han konstaterar att det är först när vi dör som vår ensamhet blir total och om hur vi blir människor när någon rör vid oss.
Före Claes Anderssons anförande hälsade Ulrica Lindström, ordförande i Mariehamns kulturnämnd, den stora publiken välkommen. Unga musikgruppen The PeeGees spelade, för och efter talet, några riviga låtar och fick också bjuda på ett extranummer.Ulrika Lind var programpresentatör.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax