DELA

Krig och spår är tema på Fäktargubben

Per-Åke Johansson och Zygeda Jurgutyte visar varsin utställning på Galleri Fäktargubben. Både är de metallkonstnärer, men inför utställningen har de arbetat gränsöverskridande.
Zygedas utställning heter ”Utblick”, medan Per-Åkes heter ”1914”.
Trots att utställningarna är två olika, visar det sig att tematiken är sammankopplad.
Per-Åke Johansson har gestaltat det faktum att det i år är hundra år sedan första världskriget startade.
– Och som en följd av första världskriget kom andra världskriget, som vi än i dag lever med biverkningar av.
Han har använt sig av små modellsoldater i plast som han förändrat formen på och patinerat.
– Jag har avpersonifierat soldaterna, de bär till exempel inga vapen. I deras handgemäng uppstår olika spänningar.
Då man ser noggrant på skulpturerna ser man de många olika detaljerna.


Fotspår
Zygeda Jurgutytes utställning ”Utblick” tar fasta på förflyttningstemat.
– Det är kanske särskilt aktuellt nu. Gränserna har blivit tydligare även om människor har flyttat i alla tider.
I höstas visade hon en utställning med egentillverkat papper.
– Jag ville fortsätta arbeta med papper men komplettera med något mer. Då hittade jag gipset, som går att göra reliefer av.
Relieferna fick formen av fotavtryck.
– Jag tänker mig att det är spår som vi lämnar efter oss då vi förflyttar oss.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson