DELA
Foto: Jonas Edsvik

Konstnärer nöjda då landskapet satsar

En procent av den totala byggkostnaden ska användas till konst då landskapet Ålands bygger i framtiden.

– Det här är enormt viktigt, säger Konstnämndens ordförande Tanja Reuter-Lindén.
Plenisalen i lagtinget, Alandica och Kulturhistoriska museet är byggnader där landskapet redan tillämpat enprocentsprincipen. I mars 2015 beslöt landskapsregeringen att tillämpa principen för alla nybyggnader och tillbyggnader.

– Det är viktigt inte bara för byggnaderna och det offentliga utrymmet, utan också för konstnärerna, säger Tanja Reuter-Lindén, konstnämndens ordförande.

Konstnärer behöver jobb, och då en procent av en byggnadsbudget används till konst, innebär det arbetstillfällen.

– Riktiga uppdrag är viktigt för alla konstnärer. Men enprocentsprincipen har också en demokratisk funktion. Med konstens medel påverkar vi omgivningen.

En arbetsgrupp i Konstnämnden har tagit fram riktlinjerna som nu är klara.

– Procentprincipen genererar arbetstillfällen och utlovar hög kvalitet, säger konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen.

Gestaltningen ska integreras i byggprojekten i ett tidigt skede och arbetsordningen är fastslagen:

Varje byggprojekt ska planeras enskilt och i samråd med en rad representerar för regeringen, konstnärer och arkitekter. Projekten kan endera utlysas som tävling där alla får delta eller som en riktad beställning av en eller flera konstnärer.

Läs mer i måndagens Nya Åland!