DELA
Foto: Moderna museet<07_Bildrubrik>DANDY ”Den döende dandyn”, 1918, olja på duk. Moderna museet, Stockholm.

Konsthöst med Dardel i Åbo

Åbo konstmuseum inleder hösten med Nils Dardel och den moderna tiden, den första omfattande utställningen i Finland av Dardels konst.
Nils Dardel (1888–1943) är en av Sveriges mest kända konstnärer. Hans stil var personlig, elegant och färgsprudlande, med element av internationell modernism.

Dardel levde som han lärde. Hans alter ego, den charmerande och förfinade dandyn, hade flera kärleksäventyr såväl på duken som i det verkliga livet.

Dardel är en av de mest uppskattade svenska konstnärerna, och med på utställningen finns hans mest ikoniska verk ”Den döende dandyn”, ”Visit hos excentrisk” dam och ”Crime passionnel”. Största delen av verken kommer från Moderna Museets omfattande samling, men även från andra museer och privatpersoner.

– Nils Dardel skapade sin personliga stil under en tid då Europa radikalt förändrades i takt med industrialiseringen, urbaniseringen och den tekniska utvecklingen. Samhällets förändringar avspeglades också i konstlivet: under första hälften av 1900-talet uppstod flera konstriktningar som kom att förändra den västerländska konstuppfattningen och konstens estetik. Efter slutförda konststudier i hemlandet reste Dardel år 1910 för första gången till Paris och lärde där känna avantgardister och intellektuella. Han blev emellertid aldrig någon renodlad modernist, skriver man i utställningspresentationen.

Utställningen visas till den 17 januari.