DELA

Konstföreningen söker nya ben att stå på

Ålands konstförening har haltat betänkligt under många år.
– Det är oklart vad föreningen egentligen skall ha för verksamhet, säger ordförande Ann Gustafsson.
Ålands konstförening har ingen verksamhetsledare, allt arbete görs frivilligt.
– Personliga skäl bland de verksamma har gjort att verksamheten inte kunnat utvecklas, säger ordförande Ann Gustafsson.
Något sådant som fackligt skydd och andra rättigheter finns i dagsläget inte alls.
– Alla måste sköta sig själv. Det är oklart vad föreningen egentligen är till.


Mötesplatser
Mycket av verksamheten i nuläget består av att arrangera mötesplatser för medlemmarna.
– Vi arrangerar snart en konstresa till Stockholm. Dessutom har vi börjat med ateljébesök som bara är till för medlemmarna.
Ateljébesöken fungerar så att konstföreningen betalar ett arvode till konstnären som öppnar sin ateljé för medlemmarna.
– På det sättet kan föreningen stöda åt båda hållen, både medlemmarna som får en privat visning och konstnären som får ersättning.
Föreningen söker hela tiden nya platser att synas på.
– Vi vill arrangera på flera ställen för våra medlemmar.


Klubblokalen
Ett stort problem för föreningen är klubblokalen som bara nyttjas av ett tiotal personer.
– 70 procent av föreningens budget går till klubblokalen. Det är inte rimligt. Mitt förslag är att vi avyttrar lokalen och gör något annat för pengarna, säger Ann Gustafsson.
Ett alternativ som hon funderar över är att istället ge stipendier åt unga, lovande konstnärer.
– Det finns så många som är begåvade som inte har råd att satsa på sitt konstnärskap. Därför är det inte rimligt att 70 procent av vår budget går åt till att gynna ett tiotal av föreningens sammanlagt 300 medlemmar.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax