DELA

Konstföreningar i samarbete

– Det känns som ett stort steg och vi ser många möjligheter till utveckling.
Konstföreningens ordförande Gunilla G. Nordlund var optimistisk när hon tillsammans med Peter Winquist från Ålands slöjd och konsthantverk och Lena Nyman från Bild- och formskolan presenterade ett gemensamt informationsblad och en ny webbportal i onsdags. (På bilden Lena Nyman, Peter Winquist och Gunilla G. Nordlund.)
Gunilla G. Nordlund betonade att det man nu gjort bara skall ses som ett första steg och att det inte behöver stanna vid de tre som tagit initiativet.
– Vi välkomnar alla föreningar inom det konstnärliga området med i samarbetet.


Ger fördelar
Att de tre föreningarna nu gått in för att samarbeta förklarar Peter Winquist med att alla tre lidit av den föreningströtthet som präglar de flesta föreningar i dag.
– Samtidigt har vi sett att vi gjort en hel del dubbelarbete.
Enligt Winquist kan man genom att sprida information tillsammans nå fler. Det kan också bli lättare att få deltagare till resor, exkursioner, kurser och workshops, som man som enskilda föreningar kan ha problem med att fylla.
– Landskapets kulturdelegation har ju också efterlyst samarbete på kulturområdet och pekat på de strukturer som finns till exempel på idrottsområdet.


Nå ut bättre
Lena Nyman understryker också vikten av att nå ut med information, både genom det gemensamma utskick som skall nå alla hushåll två gånger i året och den nya webbportalen där man under adressen www.konsten.ax kan finna ett kalendarium som hela tiden hålls uppdaterat. På sidan skall också finnas länkar till varje förening.
– Det är ju också viktigt att de enskilda föreningarna behåller sin identitet, konstaterar Winquist.


Kan byggas ut
Några hinder för att i framtiden bygga ut såväl kalendariet som samarbetet kring den tryckta informationen ser man inte. Man är inte heller främmande för tanken att andra kulturområden, som till exempel teater, musik och litteratur kunde komma med framöver.
Peter Winquist hoppas också att samarbetet skall ge konstlivet ökade möjligheter att fungera som bollplank för myndigheterna. Bland annat i frågor som berör utbildningen på området är detta viktigt.


Kursprogram
Allt nytt kräver dock en viss inkörningsperiod och Lena Nyman hoppas för sin del att alla föräldrar nu skall se att Bild- och formskolans kursprogram och övriga kursinformation för hösten 2007 och våren 2008 nu finns enbart i det gemensamma informationsbladet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax