DELA

Konst och kunskap förenades

Ukulele, bivax, vattenfärger och en stor dos kreativitet var verktygen för en del av inspirationsdagen som Steinerpedagogikens vänner höll i lördags.
Med kunskap och konst i kombination kan man stöda människans inlärningsprocess. Ungefär så var temat för Steinerpedagogikens Vänners inspirationsdag i lördags i Alandica.
En kombination av föreläsningar och praktiskt arbete lockade folk till Alandica.
– Vuxna besökare till föreläsningarna var det ganska lite, säger Lena Svartström som var en av arrangörerna för dagen. Men det var mycket barn som målade.
De flesta besökarna drogs till målningen och Jennie Elevalls drömskoleverkstad.
Svartström tror på en fortsättning på evenemanget.
– Antagligen blir det det i någon form, men jag kan inte säga när.

Ukulele
När Nyan besöker evenemanget sitter en grupp barn från Örjansskolan utanför Södertälje och håller ukulelekurs.
– Kom och prova på ukulele, ropar de genast och erbjuder oss en ukulele.
Ukulelen är mindre än en gitarr och har bara fyra strängar.
– Den är också jättekonstigt stämd, säger Oscar Gerber och barnen demonstrerar hur den låter.
Oscar och hans skolkamrater har lärt sig spela ukulele i sin Waldorfskola. Deras lärare Lena Swatko ville prova på något som inte var så vanligt. Ukulelen är mindre och lite ovanligare.
– Det är lättare att spela ukulele, säger Majken Hoffmann.
Runt ett bord sitter och står barn och målar med vattenfärg. Heidi Lindberg står med sin son Alvin, som målar ett verk som ännu inte fått något namn. Heidi Lindberg är medlem i Steinerpedagogikens vänner och tilltalas av det naturnära i Waldorfpedagogiken.
– Man ser individen och använder naturmaterial. Det tar fram det kreativa i människan.

NINA SMEDS

Fotnot: Steiner- och waldorfpedagogik är samma sak, det är bara i Finland man kallar det steinerpedagogik.