DELA

Konst och fakta i samspel i sommarutställning

En stor utställning i det pågående märkesåret 1809-2009 kunde handla om historia. Men i Ålands konstmuseum möts vi nu av en utställning byggd på nutidskonstnärers verk och på texter av journalister, forskare och författare. Utställningen öppnas på torsdag kväll av journalisten och författaren Herman Lindqvist. (På bilden, från vänster: Richard Palmer, Peter Hägerstrand, Johan Karrento och Pauliina Turakka Purhonen framför ett verk av Satu Kiljunen.)
”Utpost, mellanland, brygga” kallar man utställningen som är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, Ålands museum och Ålands konstmuseum.
– I fjol gjorde vi en historisk utställning kring minnet av 1808 och ville inge göra samma sak igen, säger Annika Dahlblom chef för utställningsenheten vid Ålands museum.
Hon berättar att den utställning som man nu visar kom till på ett initiativ från Ålands fredsintitut och dess direktör Sia Spiliopoulou-Åkermark sedan institutet fått en inbjudan om att delta med en utställning i fredsmuseet i Baskien i Spanien.


Konst och fred
Man tillsatte en gemensam arbetsgrupp och i planeringen gick utställningen under namnet ”konst och fred”.
– Det handlar också om vetenskap och konst och om att kunna visa upp en annan bild av Åland. Vi tänker inte alltid på allt det dynamiska som finns i det moderna samhället, säger Sia Spiliopoulou-Åkermark.
Annika Dahlblom berättar att arbetsgruppen bjöd in tre skribenter för att ringa in det som nämna i utställningens titel. Författaren Johannes Salminen skriver om Åland som utpost, chefredaktör Nina Fellman om Åland som mellanland och Richard Palmer, forskare vid Ålands statistik- och utredningsbyrå, om Åland som brygga.
Texterna finns publicerade i en bok med förord av Sia Spiliopoulou-Åkermark och med grafisk formgivning av Rita Jokiranta. Även boken är en del av utställningen och intervjuer med de deltagande konstnärerna ingår också. Det är Sebastian Johans som intervjuat Lasse Kärkkäinen, Stefan Lindfors, Karen Sjöholm, Sanna Tahvanainen, Pauliina Turakka Purhonen, Satu Kiljunen, Johan Karrento och Peter Hägerstrand.


Vida ramar
Namnen visar att det inte bara handlar om bildkonst, fotokonst eller skulptur. Författaren Sanna Tahvanainen bidrar med en dikt ”Jag leker att jag är en ö”, som man kan höra henne själv läsa, Johan Karrento med filmsekvensen ”Myrorna” och Peter Hägerstrand med ett nykomponerat musikverk ”Ro, ro, ro”.
Utställningen presenteras generöst i konstmuseets utställningsutrymmen där konstverken är tänkta att samspela med utsnitt ur texterna i boken, återgivna på svenska finska och engelska. Boken, som även den produceras på flera språk, finns också tillgänglig för museibesökarna som låneexemplar.
Vid pressvisningen i går var några av de deltagande konstnärerna också på plats. Pauliina Turakka Purhonen visar dels ”Sankt Göran och draken” och des ett nyare verk, ”Prinsessan och Sankt Göran”, båda broderade tygskulpturer. Hon säger om den senare skulpturen att hon velat söka en slags kontrast till ”Sankt Göran och draken”.
– En skulptur där man inte slåss.


Inte i lagtinget
Johan Karrentos Video ”Myrorna”, som hör till de verk som konstmuseet har i sin ägo, var hans bidrag i tävlingen om utsmyckningen av lagtingets plenisal. Man ser myror och skalbaggar som mödosamt försöker ta sig upp ur en sandgrop.
– Verket var tänkt att visas på plenisalens vägg och filmen skulle ha startat när ljuset i salen tänds – och inte gått att stänga av. Men det är ju politikerna som bestämmer, säger Karrento.


Åländska ljud
Peter Hägerstrand berättar att ”Ro, ro, ro” återspeglar han eget förhållande till Åland. Bland annat bygger verket på ljud som han förknippar med Åland, däribland sådant som Kobba klintars mistlur, ljudet av ejdrar och S:t Görans kyrkklockor.
– Men här finns också min egen hyllning till ”den åländska hemmaingenjören”, säger Hägerstrand.


Sen välfärd
Richard Palmer, skribent med temat brygga på sin lott, påminde vid presskonferens om att Åland inte alltid varit det vi föreställer oss: ett relativt välmående samhälle med småbruk, fiske och sjöfart. Enligt Palmer är det åländska välståndet av sent datum och befolkningsökningen har också tagit fart först under de tre senaste årtiondena.
– Det är först i nutid som Åland kunnat föda en växande befolkning.
– Och dagens befolkningsökning är dessutom helt beroende av inflyttningen, tillägger han.


Lindqvist öppnar
Vernissage på utställningen är det på torsdag kväll kl. 18-20. Herman Lindqvist öppningstalar kl. 18.30. Extra högtidligt blir det genom att statsminister Matti Vanhanen, som besöker Åland, framför statsmaktens hälsning och att statssekreterare Johan Tideman representerar den svenska regeringen. Lantrådet Viveka Eriksson medverkar också.
Utställningen kan ses i museet till den 6 september.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
Foto: ANDREAS DIENERT