DELA

Kökar firade sitt bibliotek

På söndagen firade 70 Kökarbor att deras bibliotek nu hunnit bli åttio år gammalt. Kanske inte ett av de äldsta blblioteken i Finland eller världen – men ett av de flitigast använda. Kökarborna lånar nämligen 37,5 böcker per invånare och år, mest i Finland!
På jubileet vittnade bland andra trogna boklånaren Maria Westerberg om hur smidigt det går att få de böcker man önskar till Kökar, mycket tack vare bibliotekarierna Inge-May Forsman och Lotta Brolin.
Maria drar nog upp statistiken, trodde hon, och samma sak gäller säkert jubileets skickliga konferencier Katarina Gäddnäs, som inte bara läser böcker utan också skriver dem. Det gäller nog hela familjen, men så tror lilla Klara också att apotek och bibliotek är samma sak%u07EA
Marianne Danielsson berättade rörande om sitt arbete med att forska fram och skriva bibliotekets historia, som nu finns att läsa på nätet under adressen: http://www.kokar.aland.fi/bibliotek.html. (Nyan presenterade historiken i en artikel lördagen den 12 april.)


Reseskrivamaskin
Ulla-Lena Lundberg gratulerade biblioteket och mindes gamle bibliotekarien Hugo Elfsberg. Hon passade på att skänka biblioteket den Olivetti reseskrivmaskin som hon skrev sin bok ”Kökar” på, och uppmanade Katarina Gäddnäs att skänka den dator hon skrev ”Ytterst” på, liksom biblioteket att spåra upp den gamla skrivmaskin som Ragna Ahlbäck skrev sin avhandling på. En teknisk triptyk, så att säga!


Gemytligt
Kommunen bjöd på kaffe och tårta, delade ut tack till alla förtjänta, Kökar spelmanslag spelade, Kökarröster sjöng och det var så trevligt och gemytligt som det bara kan vara på Kökar en ljuvlig aprildag som denna.

TEXT OCH FOTO:
CHRISTIAN PLEIJEL