DELA

Kjell Ekström fick årets kulturpris

Ålands kulturdelegation har utsett Kjell Ekström till årets kulturprismottagare.(Bilden från Ekströms privata galleri i Föglö Hummersö.)
Motiveringen lyder:
”Kjell Ekström har uppmärksammat Önningebykolonin och dess konstnärer och gjort dem kända för en bred allmänhet.
Han är en av de främsta initiativtagarna till skapandet av ett av de första kulturhusen på Åland; Önningebymuséet, med aktiviteter i allt från utställningar, sång och musik till teater.
Som mångsidig konstnär har Kjell Ekström haft framgångsrika utställningar på Åland och globalt. Genom sina resor till bland annat Vietnam har han delgivit sina upplevelser i vackra konstnärsböcker.
Kjell Ekström håller sig à jour med konst på auktioner i olika länder och arbetar aktivt för återbördandet av Ålandsanknuten konst till Åland.”
Kulturprissumman är på 4000 euro och priset delas ut i samband med lantrådets mottagning, i mars 2009, skriver landskapsregeringens kulturkonsulent Yvonne Törneroos i ett pressmeddelande.