DELA

Kejserligt besök i Färjsundet

Ålands konstmuseums nyförvärv, Edvard Westmans målning ”Zarevna” i Färjsundet 1894, kastar åter ljus på de kejserliga besöken under 1890-talets första hälft, skriver etnologen Conny Andersson. (Bilden på målningen från Bukowskis.)

De kejserliga fartygen Zarevna och Eläköön besökte bägge somrarna 1893 och 1894 öriket. Zarevna, som var minst av de kejserliga fartygen, var kejsarinnans favoritjakt. Hon hade ett deplacement på 677 ton och gjorde 13 knop. Fartyget var byggt i Hull 1874 och hade en besättning bestående av åtta officerare och 74 man.
År 1893 gjorde kejsarparet Alexander den III och kejsarinnan Maria även utfärder till norra Ålands skärgård, där fartyget bland annat grundstötte utanför Snäckö.

När fartyget låg i Färjsundet passade statsarkivarien Reinhold Hausens barn Hans och Greta på att besöka kejsarparet. Hausen hade gjort ett besök i sitt hem Germundö och anslöt sig till natten till den kejserliga eskadern.
Han skickade över barnen i skärgårdskryssarens julle (på vilken den ryska flaggan vajade i aktern) för att be om audiens. En vitklädd matros hjälpte upp dem på däck för att möta de kejserliga. Greta överräckte blommor åt kejsarinnan. Kejsaren kom fram till Hans och räckte fram handen, men pojken hade glömt att ta av sig mössan i nervositeten. Alexander den III tog den av honom och visade honom vänligt hur man hälsar. Vistelsen blev inte lång ombord och barnen återvände till fadern, som var en aning irriterad över sonens glömska.
Hans, som sedermera blev professor i geologi, berättade på 1970-talet livfullt om besöket.

Då kejsarparet besökte Åland följande sommar passade konstnärerna Victor Westerholm och Edvard Westman på att skissa av fartyget. De fick audiens ombord och förevisade sina skisser, som uppskattades till fullo. Kejsaren beställde en tavla av Westerholm och kejsarinnan en av Westman.
Samma höst föll emellertid Alexander den III offer för ett attentat och efterträddes av sonen Nikolaj. Westerholms tavla av fartygen i skärgården kom efter revolutionen till Danmark, varifrån den så småningom återkom till Åland. Landshövding Torsten Rothberg inköpte den i Helsingfors. Sedermera övertogs den av brodern Lennart och återfördes till huvudstaden. Dess vidare öde är okänt enligt en släkting.

Minnet av kejsarbesöken med de många flotta fartyg som låg på redden utanför ångsågen levde länge kvar hos ortsborna och de kejserliga namnen som målats på bergen, bland annat på Slåttesholmen, fanns länge kvar, men de har sedermera nötts bort av väder och vind.

CONNY ANDERSSON