DELA

Kedja bygger nya broar med dans

Den internationella dansfestivalen Kedja har sin officiella öppning i dag, men började smått redan i går.
Målet med festivalen i Mariehamn är att bygga nya broar mellan de baltiska och skandinaviska länderna.
Kedja är ett samarbete mellan de skandinaviska och baltiska länderna för att främja dansen och trygga dess framtid. Programmet består bland annat av dansföreställningar, workshopar och diskussioner. Centrala teman för festivalen är i år hållbar utvecklig, samarbete, gemenskap och nätverk.
– Vi har diskuterat mycket angående vad som är viktigt. Två saker som vi har valt att fokusera mycket på är nätverk för turnerande föreställningar inom Norden och Baltikum, och hållbarhet. Gällande turnerandet har vi skapat ett pilotprojekt som startar nästa år som ska göra det lättare att nätverka . Hållbarhet handlar om att dansen är ganska ömtålig som konstform eftersom organisationerna är ganska små. Vi måste komma på hur vi ska göra dem starkare, säger Sanna Rekola från Dance Info Finland.
Målet har hela tiden varit att få med de åländska dansarna i projektet. Enligt Pirjetta Mulari, från Dance Info Finland, bjöd man för två år sedan in alla möjliga personer inom åländsk dans och sade att man gärna ville arbeta med dem.
– Sedan har de skapat vad de vill göra. All dans är ett resultat av det, och det är roligt att vi har dem med oss, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Josefin Grunér