DELA

Katrinakonsert inget problem, men berättartext gråzon

– Min bedömning är att det inte bör vara några problem att göra en konsert med musik och sångtexter ur musikteatern ”Katrina”.
Det säger byråchef Jan-Ole Lönnblad (bilden) på landskapsregeringens kulturavdelning.
Men han konstaterar också att det finns en ”gråzon” när det gäller berättartexten i den föreställning som nu planeras.
Som Nyan kunde berätta i gårdagens tidning har Karl och Ingalill Segefelt, som innehar rättigheterna till Sally Salminens litterära produktion, reagerat mot planerna på att uppföra en konsertversion av musikteatern ”Katrina”.
”Katrina minns Jack” heter den planerade föreställningen som skall ge grundplåten till en fond till kompositören Jack Mattssons minne.


Känner till avtalet
Jan-Ole Lönnblad känner väl till avtalet som stipulerar att utföranderättigheterna till musikteatern inte får överlåtas av landskapet till andra utan upphovsrättsinnehavarnas medgivande och han konstaterar att det i det här fallet finns flera rättsinnehavare. Han menar att att avtalet i tiden också tillkom på grund av att det, utöver manuset, fanns en hel del utrustning: scenografi, scenkonstruktioner, dräkter med mera som tillhörde landskapsstyrelsen.
– I dag finns bara manuset.


Konsert bör vara ok
Lönnblad säger att han inte är någon expert på immateriella rättigheter men att han bedömt att det inte bör vara något problem att göra en konsert med Mattssons musik och Lars Huldéns sångtexter. En sådan konsert förutsätter bara en övernskommelse med Jack Mattssons anhöriga och Huldén.
– Det är sedan upp till arrangörerna att finna en överenskommelse med familjen Segefelt såvida ny text som baseras på romanen skall ingå i ”Katrina minns Jack”.
Lönnblads bedömning är att landskapsregeringen inte har någon anledning att aktivera sig i detta fall.
– Endast under förutsättning att originalmanus skall användas helt eller delvis bör tillstånd inhämtas från landskapsregeringen och detta har, såvitt jag har förstått, inte arrangörerna haft i åtanke.
Det här gör också att han inte funnit skäl att aktualisera frågan från landskapsregeringens sida trots att han känt till planerna allt sedan arrangörerna i våras ansökte om bidrag för projektet från kulturdelegationen.
Den bedömningen säger han att han också meddelat Segefelts.
Lönnblad konstaterar dock också att berättartexten, som enligt uppgift skall ingå i konserten, utgör en gråzon, där innehållet kan bli avgörande.


Gärna i sin helhet, men
När det gäller Karl och Ingabritt Segefelts önskemål om att musikteatern skulle uppföras i sin helhet ställer sig Lönnblad positiv till själva tanken.
– Det börjar vara tio år sedan senast och det betyder att det finns en halv ny generation som inte sett musikteatern ”Katrina”.
Men konstaterar dock också att han inte tror att landskapregeringen kommer att producera föreställningen.
– Speciellt inte i dessa ekonomiskt svåra tider.
Någon möjlighet att med kort varsel ge hela ”Katrina” redan i höst finns definitivt inte.
– Om landskapsregerigen skulle ställa sig bakom ett återuppförande så måste det i vilket fall som helst bli en budgetfråga.


”Olyckligt med storm”
Som Nyan skrev i gårdagens tidning befinner sig producenten för ”Katrina minns Jack” på resa i USA. När Nyan nu når Björn Blomqvist i arrangörsarbetsgruppen säger han rent allmänt att han tycker att det är olyckligt att det stormar kring projektet. I fråga om uppföranderättigheterna framhåller han att man aldrig haft en tanke på att trampa på någon.
Han säger att man bedömt att det inte går emot de rättigheter som Sally Salminens efterlevande har att ge en konsert med Jack Mattssons musik och Lars Huldén sångtexter. Det mellanprat som skall finnas med behöver inte vara kopplat till boken ”Katrina”och inte heller ett komprimerat libretto från musikteatern.
Blomqvist ber dock att få återkomma när producenten Forsblom om några dagar är tillbaka från USA och han har hunnit diskutera frågan med honom och Robert Liewendahl, som gör berättartexten.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax