DELA

Kangas sista Katrina blir temalöst

Mezzosopranen Monica Groop är årets stora namn på Katrina kammarmusik.
Festivalen, som arrangeras i augusti, blir den sista som mångåriga konstnärliga ledaren Tiila Kangas arrangerar.


Tiila Kangas har varit Katrina kammarmusiks konstnärliga ledare sedan 2004. Då, det första året, var Vårdöbördiga kompositören Per-Henrik Nordgren, tema för festivalen.
– Nordgren är också ett inslag i årets festival. I år skulle han ha blivit sjuttio år, och vi hedrar honom med att spela hans musik under avslutningskonserten, säger Kangas.
I övrigt är årets tema att det inget tema finns.
– Eftersom det är mitt sista år har jag tagit mig lite friheter, säger Kangas och presenterar ändå en huvudrubrik för årets festival: ”Variations in Search of a Theme”.
– Visst kan man hitta små ledtrådar och gemensamma nämnare, men i år finns inget helhetstema.

Bland årets musiker finns både nya och gamla inslag.
– Vi har till exempel några unga åländska musiker med för första gången, Ida Andersson på piano och Anna Randelin på oboe.
Bland artisterna som varit med förut kan bland annat nämnas stråkgruppen Temperakvartetten, cellisten Tomas Nunez-Garces och blockflöjtskvartetten Bravade.
– I år ger Bravade också en barnkonsert på stadsbiblioteket, säger Kangas.
Katrinas publiksiffror varierar varje år mellan 1 200 till 1 500 personer.
– Jag har haft total frihet då jag planerat programmet, och publiken har varit mycket fördomsfri. De har troget kommit fastän artisterna inte alltid varit så kända.

Konsekvent
Kangas har varit festivalens konstnärliga ledare i elva år.
– Det är dags för mig att sluta. Elva år är en mycket lång tid för en person att vara konstnärlig ledare.
Kangas har också satt sin speciella prägel på festivalen.
– Jag har velat ha ett ganska intensivt program med många konserter, och jag har varit min egen styrka trogen, det vill säga den klassiska musiken. Katrina är en ganska ovanlig kammarmusikfestival eftersom vi inte alls tagit in inslag av pop eller jazz.
Efterträdaren är i princip klar, men vem det är meddelas först i höst, meddelar ordförande Barbro Sundback.
Årets Katrina kammarmusik arrangeras 5-9 augusti.

På bilden ses från vänster Barbro Sundback, Tiila Kangas och Katrinas projektledare Rosi Djupsund.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax