DELA

Kan berätta om mellanförskap

– I mitt huvud samsas de hur bra som helst, säger Patsy Nakell (bilden) med finlandssvensk mor från Österbotten och arabisk, maronitiskt-kristen, far från Libanon.
I går inledde hon kulturseminariet om världsbilder i rörelse som en upptakt till litteraturdagarna.
Patsy Nakell är chefredaktör för kulturtidskriften Ny Tid och känd för intressanta inlägg i kulturdebatten. Hon var sexton år när hon med sin familj flyttade till Finland från Libanon och kunde då ingen svenska. Hon var sex år när kriget bröd ut i Libanon vilket betyder att hon hann uppleva tio år av krig och oroligheter innan hon lämnade Libanon.
I sin inledning anknöt hon till ett seminarium som hon medverkade i för tio år sedan i Mariehamn, arrangerat av Fredsinstitutet. Den gången var temat ”girlpower”. Just då väckte några fall av hedersmord bland muslimer i Sverige uppmärksamhet och aktualiserade det hon kallar mellanförskap, ett korsdag mellan olika kulturer. Hon talade också om den besvikelse som föddes ur bristen på respekt och förståelse.


Tillhörighet
Patsy Nakell konstaterade att mycket har hänt både i världen och i Finland på de tio år som gått sedan hon medverkade i seminariet i Mariehamn. Bland annat attentaten mot World Trade Center i New York och de följder detta fick.
– Och i Finland har antalet nyfinländare fördubblats och frågan om tillhörighet och identitet är ännu viktigare i dag än vad den var då.
Patsy Nakell konstaterade att hennes eget mellanförskap är något som hon inte kunnat påverka, men att olika identiteter samsas hur bra som helst i hennes eget huvud. Problemet finns där utanför.


Vara minoritet
Med en finlandssvensk mor som dessutom kommer från Österbotten och en far som tillhör en arabiskt-kristen minoritet, en av Libanons sjutton officiella minoriteter, är minoritetsfrågorna inget främmande för Patsy Nakell.
– Att vara i minoritet är ett centralt tema i min sammansättning, säger hon men avslöjar också att hon lite börjat ifrågasätta detta med minoriteter.
– Jag kanske inte kan vara en finlandssvenskt maronistiskt kristen låda, säger hon.


Extremismen
När det gäller situationen i världen och de motsättningar och oförståelse som kommer till synes tar Patsy Nakell upp problemen med den växande extremismen. Hon anser att såväl den muslimska jihadismen och den högerextremism som växer fram i Europa är ett allvarligt problem. Men påminner också om faran av generaliseringar.
– Vi skall komma i håg att också majoriteten av muslimerna tycker att extremismen är ett problem, säger hon.
Om den europeiska högerextremismen säger hon:
– Den handlar ju inte om några marginella fenomen utan i flera fall om stora partier med ministrar i regeringarna.


Arbetslösheten
När det gäller situationen i Finland tycker Patsy Nakell att diskussionen inte ens kommit i gång ännu. Hon pekar också på det hot som arbetslösheten innebär. Hon ser jobbmöjligheterna som en viktig förutsättning för integration och påminner om att upp till 90 procent av somalierna i Finland saknar fast arbete.
I den diskussion som följer betonar både hon och andra deltagare behovet av att överbrygga motsättningarna, bland annat genom att inse att alla muslimer inte är fundamentalister utan att det också i de muslimska länderna existerar ett helt vanligt vardagsliv. I sitt anförande refererade Patsy Nakel också i förbigående till en undersökning som visat att värderingarna bland vanligt folk i Mellanöstern och USA i grunden är ganska lika.


Nionde gången
Det är nu nionde gången som Åbo Akademis bibliotek, i samarbete med Högskolan på Åland och Mariehamns litteraturdagar håller seminarium.
Utöver Patsy Nakell bjuder seminariet på en lång rad forskare, författare och debattörer som talar utgående från rubriken ”Tillblivelse och sammanbrott – världsbild(der) i rörelse”.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax