DELA

Källskär i konstmuseets sommar

– Mystiken kring Källskär lockar, säger konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen.
Ålands konstmuseums stora sommarutställning kommer i år att handla om just Källskär. (På bilden Susanne Procopé-Ilmonen med Tove Janssons Källskärs-målning.)


Enligt Susanne Procopé-Ilmonen är Källskär ett begrepp för många också utanför Åland och det finns ett intresse för att lära sig mera om den vackra ön i Kökars skärgård, i tiden under många år sommarviste för friherre Göran Åkerhielm. Både då och senare drog Källskär till sig konstnärer, författare, och andra kulturpersonligheter. Naturen på Källskär har också i sig lockat till många upplevelserika besök.


Stort intresse
– Också bland ålänningarna finna det ett stort intresse för Källskär, konstaterar Procopé-Ilmonen och berättar att de två utfärder till Källskär med Albanus, som fanns med i det utställningsprogram som nyligen gick ut till alla hushåll, blev fullbokade på två dagar.
– Vi har också en väntelista och undersöker nu möjligheterna för att genomföra också entredje utfärd, tillägger hon.
Konstmuseet har diskuterat möjligheten att göra en Källskärsutställning redan under en längre tid och nu skall det alltså bli av. Det blir en utställning i två delar. I den ena avdelningen berättar man om själva ön, dess historia och natur och i den andra lyfter fram verk av tre av de konstnärer som målat där: Barbro Eriksson, från Åland, Pekka Jylhä, från Finland, och Anders Wallin, från Sverige.


Jansson-tavla
Ett viktigt konstverk i utställningen blir också den tavla som Tove Jansson gjorde för greve Åkerhielm och som i många år hängt över den öppna spisen i huvudbyggnaden på Källskär.
– Just nu finns tavlan på Ateneum i Helsingfors för konservering men kommer tillbaka till utställningen, berättar Susanne Procopé-Ilmonen.
Som tema just för en sommarutställning tycker hon att Källskär passar alldeles utmärkt och hon är övertygad om att utställningen kommer att locka många besökare till konstmuseet.
– Det skall bli riktigt roligt att få jobba med den här utställningen, säger hon.


Ger ut bok
Till utställningen ger man också, i samarbete med museibyrån, ut en skift som ur olika synvinklar skall belysa Källskär. Boken skall bjuda på ett rikt bildmaterial och därtill spännande och intresseväckande läsning.
Kenneth Gustavsson skriver om själva ön och dess historia, Kjell Andersen, som under många somrar varit till syningsman på Källskär har också mycket at berätta, Jan-Erik Berglund har intervjuat konstnärer och andra som vistats på ön, Sirke Happonen som doktorerat på Tove Jansson skriver bland annat om Janssons förhållande till Källskär och hennes Källskärstavla, Kristiina Paatero skriver om huvudbyggnaden som ritades av den kände arkitekten Reima Pietilä och Gisela Linde bidrar med en artikel om att leva enkelt.
Källskärsutställningen öppnas den 14 maj och kan ses i konstmuseet ända till den 7 september.


Krig i museet
Ålands museums parallella sommarutställning i museets specialsal kommer att handla om kriget 1808-09 och den brytningstid då Åland och Finland rycktes loss från det svenska riket. ”Vi blefvo ryssar” är rubriken och den utställningen pågår mellan den 16 maj och 24 augusti.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax