DELA

Källan, en källa till kunskap

Svenska litteratursällskapet i Finland firade synligt sin 125-åriga tillvaro i anslutning till Runebergsdagen. Jubileet till ära har man också kommit med ett välmatat specialnummer av tidskriften Källan.
Med Magnus Londen som redaktör bjuder det färska numret av Källan på intressanta nedslag i historien kring det 125-åriga litteratursällskapet. I en rad informativa artiklar presenteras också dagens verksamhet.


Avstamp i Runeberg
Liksom hela litteratursällskapet tar detta nummer av Källan avstamp i J.L. Runeberg. På det första artikeluppslaget återges en innehållsrik bild från avtäckningen av Runebergsstatyn i Esplanadparken i Helsingfors i juni 1885. Det vimlar av studenter i vita mössor. Det flaggas, sjungs och hålls tal. Pojkar sitter uppflugna på de kringliggande husens tak. Det är en nationell manifestation vi bevittnar. I artikeln fångar Anna Blom in tidens skeenden och ande, bland annat genom Zacharias Topelius mellersta dotter Toini och hennes dagbok.
Magnus Londen för läsaren in i litteratursällskapet omfattande arkivgömmor. Man inser lätt vilken guldgruva som här kommer att öppna sig när digitaliseringen av arkivet, som bland annat innehåller mycket omfattande bildsamlingar, är genomförd.


Aktivt förlag
Bland de många artiklarna om olika satsningar och specialområden kan nämnas det jättearbete som litteratursällskapet tagit sig an med den fullständiga utgåvan av Topelius enorma produktion. Projektet inleddes 2005 och den första publikationen väntas i år.
Förlagsverksamheten har på senare år blivit allt viktigare och man har också medvetet satsat mycket på en sober layout. Bland aktuella och omtalade böcker som presenteras finns andra delen av Finlands svenska historia av Nils Erik Villstrand, som Janne Holmén nyligen recenserade i Nyan, och Henrika Tandefelts uppmärksammade ”Borgå 1809 – ceremoni och fest” som fick fjolårets Finlandiapris för facklitteratur.


Regionala olikheter
Susan Sundback, åländsk professor i sociologi vid Åbo Akademi, intervjuas om boken ”Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion” som utkommer senare i vår. Hon säger bland annat att det som överraskat henne i arbetet med boken – där en rad forskare medverkar – är att de regionala olikheterna blivit så stora i Svenskfinland.
Aktuell i vår på förlaget är också utgivningen av Carl Gustaf Emil Mannerheims fullständiga rapport från den färd som han företog genom Centralasien åren 1907-1909, utsänd till Kina som rysk spion.
Det aktuella numret av Källan är en källa till kunskap om Svenska litteratursällskapet – och lite till. Smakfullt redigerat dessutom.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax