DELA

Kalejdoskop av Evald

Ett sammelsurium av röster om politikern, läraren, folkbildaren och skärgårdskämpen Evald Häggblom, och några riktiga guldkorn om Ålands politiska historia. Det erbjuder boken ”Brobyggaren Evald Häggblom” på.
Om man läser Brobyggaren Evald Häggblom som en biografi, utan den där underrubriken som finns redan på pärmen; ”Röster om en samhällskämpe”, då blir man besviken.
Det är ingen biografi, med en distanserade och fördjupande hållning och ambition att vara heltäckande. Vare sig personen Evald Häggblom eller hans politiska och samhälleliga gärning blir systematiskt granskade på djupet, inte på ett akademiskt sätt.
Däremot, och detta är ett gott betyg, får man en kärleksfull, nära och bitvis inträngande bild av en människa som betydde mycket för många, och som har en rättmätigt stor plats i Ålands moderna historia.

Tjuvnyp
De många skribenterna som nalkas privatpersonen Evald Häggblom med olika relationer ger bilden av en arbetsam, karaktärsfast och envis människa, och berättar av bara farten en hel del om sig själva och sin bild av Ålands historia i den tid som skildras.
Eftersom många av personerna i Evald Häggbloms familj och bekantskapskrets själva är eller har varit aktiva i den åländska politiken kan man vrida flera varv kalejdoskopet, från Gunnar Janssons tjuvnyp på Pekka Tuominen till Jacob Södermans instruktioner för hur en åländsk riksdagsman i Evald Häggbloms anda bäst kan uppnå resultat i riket.
Den splittring och i vissa fall överlappning som så många författare ger är till viss del ett problem, men redaktören Helena Forsgård har gjort ett bra jobb med att sy ihop en helhet med de mer journalistiskt präglade texter som kittar ihop Evald Häggbloms långa livsgärning.
Mest intressanta för den politik- och historieintresserade läsaren är kapitlen om landstings- och riksdagsmannen Evald Häggblom, som erbjuder både insikter i den tidens politiska intriger och rävspel (som känns påtagligt bekanta) och en bild av vilken modern och insiktsfull människa Evald Häggblom var.
Läs mer om boken i papperstidningen!

Nina Fellman