DELA

Jenny fick Sally-priset

Mezzosopranen Jenny Carlstedt har tilldelats det första Sally Salminen-priset.
Den 9 augusti utsåg landskapsregeringen den första mottagaren av det nya kulturpriset, Sally Salminen-priset. Priset tilldelas mezzosopranen Jenny Carlstedt för hennes framgångsrika musikkarriär utanför Åland.
Utdelandet av Sally Salminen-priset är den första av tre åtgärder som landskapsregeringen ämnar vidta för att uppmärksamma den framgångsrika åländska författaren och 100-årsjubiléet av hennes födelse som inföll 2006. Planeringen av dessa åtgärder inleddes förra sommaren i samarbete med Sally Salminens släktingar Ingabritt och Karl Segefelt och representanter för Vårdö kommun.
Sally Salminen-priset skall delas ut vartannat år och prissumman är 3.000 euro. Priset kan tilldelas en åländsk konstutövare som i likhet med Sally Salminen röner framgång internationellt och genom sin konstnärliga verksamhet medverkar till att sprida en positiv bild av Åland som en kreativ kulturregion i Europa och världen.
Prismotiveringen för 2007 års utdelning är följande:
”Mezzosopranen Jenny Carlstedt har tilldelats det första Sally Salminen priset om 3.000 € med motiveringen att hon genom stor talang och hängivenhet för sångkonsten öppnat dörrarna för en internationell karriär och därigenom även gjort Åland och dess kulturliv känt för en större publikkrets.” (na)