DELA

Jansson och Nesser i bibliotekets bokcirkel

Stadsbiblioteket satsar på öppna bokcirklar.
– Tröskeln är låg. Man ska ha läst boken, och man ska vilja diskutera den. Något annat behövs inte, säger bibliotekarie Victoria Lundgren.
Bokcirklar i bibliotekets regi arrangerades också för ett par år sedan.
– Den verksamheten har legat nere under ett par år, men nu gör vi ett nytt försök. Bokcirklar har blivit mycket populära de senaste åren, säger Victoria Lundgren.
Bokcirklarna är en del av bibliotekets läsfrämjande arbete och tröskeln att komma med ska vara låg.
– Jag vill hålla det enkelt, det här är nytt för mig också. Det räcker med att ha läst boken, och vilja diskutera den. Det krävs inga avancerade begrepp eller studier i litteratur för att vara med.
Lundgren tror att behovet finns.
– Många har redan sina egna bokcirklar, men vi tror att det finns många som ännu inte hittat en. Det här kan också vara ett sätt att komma igång och inspirera varandra.


På nätet
Den första bokcirkeln arrangeras 6 november, då diskuteras boken ”Sent i november” av Tove Jansson. Det andra tillfället arrangeras 26 november, då diskuteras Håkan Nessers roman ”Levande och döda i Winsford”.
– Jag har valt böcker som jag själv tycker om och som det kan finnas mycket att diskutera i.
Man anmäler sig till bokcirklarna på stadsbiblioteket, per tel. 531 411 eller via e-post biblioteket@mariehamn.ax. Flera exemplar av böckerna finns att låna på stadsbiblioteket. Bokcirklarna är kostnadsfria. Antalet platser är begränsat till tio personer.
Det finns också möjlighet att delta i bokcirkeln virtuellt.
– Då ska man öppna ett konto på bokcirklar.se i god tid så att man hinner bekanta sig med sidan. Sedan loggar man in sig på rätt datum och klockslag.
Sent i november diskuteras virtuellt tisdagen den 11 november klockan 19.00-20.30 och Levande och döda i Winsford diskuteras torsdagen den 27 november mellan klockan 14.00-15.30. Till de virtuella bokcirklarna behövs ingen föranmälan.

Karin Erlandsson