DELA

Jack Mattsson-fondens förvaltning ännu öppen

Initiativet till konserterna som skall ge en grundplåt för en fond till Jack Mattssons minne kommer från dem som i tiden medverkade i musikteatern Katrina, framhåller Björn Blomqvist.
– Enda anknytningen till landskapet är min ställning som rektor för musikinstututet, men jag är inte i första hand med som rektor, säger han med anledning av frågor som ställts i insändare i Nyan.
Björn Blomqvist säger att man redan i flera år diskuterat att det skulle vara trevligt att på nytt samla hela det gamla Katrina-gänget och ge en konsert.
– Jag kom att diskutera saken med Sören Lillkung och det visade sig att det skulle vara möjligt att få Novia Sinfonietta från musikhuset i Jakobstad att medverka.
Med orkestern, plus en kör bestående av sångare från den gamla Katrina-kören kompletterad med en del sångare från musikinstitutet, bedömde man att det kunde fungera.


Arbetgrupp
Enligt Björn Blomqvist är det en arbetsgrupp bestående av honom själv, Carol Forsblom i Helsingfors och Håkan Storbacka från Musikhuset i Jakobstad som står som arrangör. Carol Forsblom är producent för konserterna som ges i Alandica den 13 och 14 november.
– De är redan bokade till två tredje delar, konstaterar Blomqvist.


Konto och fond
I insändaren i gårdagens Nyan frågades om det stipendiekonto till Jack Mattssons minne, som öppnades i samband med Mattssons begravning och som delar ut stipendier till institutets elever, och om hur den nya fonden skall administreras.
Enligt Björn Blomqvist är det institutet som administrerar stipendiekontot i samarbete med familjen Mattsson.
– Lärarkollegiet utser, i samarbete med familjen, stipendiemottagarna.


Under kulturfonden?
Hur den nya fonden skall konstrueras är enligt Blomqvist inte klart i detta skede. En möjlighet som man tittat på är att den blir en fond inom till exempel Svenska kulturfonden, som har mycket kunskap när det gäller att förvalta fondmedel, men han framhåller att bestämmanderätten när det gäller utdelningen skall finnas på Åland och att Jack Mattssons anhöriga skall vara involverade.
För att starta en fond behövs ett grundkapital på minst 25.000 euro medan det på det nuvarande stipendiekontot finns några tusen euro. Tillväxten har räckt till utdelningen av ett stipendium på 300 euro per år. I det här skedet har man inte tagit upp frågan om vad som skall ske med stipendiekontot när den nya fonden grundas.


Stöd till studerande
Tanken med fonden är enligt Björn Blomqvist att skapa möjligheter att att understöda de i dag rätt många åländska ungdomar som numera går vidare till yrkesinriktade musikstudier både i Sverige och Finland.
– Hittills har vi mest varit inriktade på att få till stånd konserterna och få in pengarna och inte så mycket diskuterat fondens slutliga konstruktion och det är kanske det som gjort att det uppstått en del frågor, säger Blomqvist.
I en insändare påtalas också avsaknaden av annonsering kring konserterna i Nya Åland. Enligt Blomqvist är det dock inte fråga om något ställningstagande för den ena eller andra tidningen.
– Arbetsgruppen beslöt att annonsering skulle ske bara i en tidning för att spara pengar.
Själva annonseringen har skötts av producenten Carol Forsblom.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax