DELA

Jack Mattsson får stipendiefond

Tonsättaren Jack Mattssons minne hedras med en stipendiefond inom Svenska kulturfonden. Konserten ”Katrina minns Jack”, som hölls förra hösten, gav ett netto på omkring 20.000 euro för fonden och lika mycket går Svenska kulturfonden in med. (På bilden Björn Blomqvist, Allen Mattsson och Anne-Mi Mattsson.)

I det åländska kapital som sätts in i fonden ingår medlen från det stipendiekonto som upprättades vid musikinstitutet i anslutning till Jack Mattssons bortgång 2007 och där ett hundratal inbetalningar gjordes. Tidigare har ett par stipendier till elever vid musikinstitutet delats ut från det kontot som nu innehåller ett kapital på omkring 3.000 euro.
Musikinstitutets rektor Björn Blomqvist berättar att man nu har betalat alla räkningar från höstens konserter och i samarbete med Jack Mattsons anhöriga och kulturfonden skapat statuter för den fond som skall heta Jack Mattssons minnesfond.
Han är mycket glad över att Svenska kulturfonden går in med lika mycket medel som de man samlat in på Åland.
– Det är en gest från fonden sida som också beror på att Jack Mattssons stipendiefond är den första åländska inom Svenska kulturfonden.


Rätt plats för fonden
Blomqvist menar också att det är riktigt att fonden finns inom Svenska kulturfonden eftersom Jack Mattsson var verksam också i Svenskfinland och var en musikprofil där. Dessutom menar han att fonden har den sakkunskap som behövs för att förkovra fonden framöver. Kapitalet borde nämligen växa ytterligare så att man kunde dela ut stipendier som har verklig betydelse.
Den konstruktion man nu går in för är att Jack Mattssons stipendiefond skall dela ut stipendier till åländska musikstuderande.
– Ansökningarna går till Svenska kulturfonden där de behandlas i dess sakkunnigorgan men sedan har rektor och en lärare vid musikinstitutet, samt representanter för familjen Mattsson, sista ordet vilket garanterar det åländska inflytandet också i framtiden.
Den första möjliga utdelningen ur fonden är år 2012.

Läs mera om stipendiefonden i fredagens Nyan.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax