DELA

Intuitiva bilder i fotobok

Ingmar Lundberg i Mariehamn, aktiv fotograf under flera årtionden, har gett ut en fotobok med bilder från sent sextiotal och till i dag. Upplagan är begränsad.
Ingmar Lundberg har ett långt yrkesliv på Åbo Akademis bibliotek bakom sig och är numera bosatt i Mariehamn. Har har hunnit hålla flera utställningar, också på Åland.
I den fotobok ”Intuition” som han nu kommer med har han samlat ett representativt urval av bilder.
Ingmar Lundberg berättar att han själv bekostat tryckningen av boken och att upplagan är begränsad. Den kommer inte att finnas till allmän försäljning men några exemplar finns i bokhandeln och fler kan tryckas på beställning.
– Mariehamns stadsbibliotek kommer att få ett exemplar av boken och ett exemplar skall också finnas till påseende i Ålands konstmuseum, meddelar han.
Boken innehåller sextio bilder i både svartvitt och färg. ”Intuition” är Ingmar Lundbergs första fotobok.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm