DELA

Intresserad av att driva biograf på Åland

Vi är intresserade. Om man finner rätt koncept. Det säger Ilkka Matila (bilden) om möjligheten att driva en modern biograf i Mariehamn.
Matila äger tillsammans med Marko Röhr Digital Cinema Matila & Röhr med biografer i Helsingfors, Kajana, Tavastehus och snart även i Esbo. Situationen på Åland känner han mycket väl.
Ilkka Matila, som varit mycket på Åland och har goda kontakter och många vänner här, tycker att det skulle vara verkligt synd om Mariehamn blev en vit fläck på den nordiska biokartan.
Så behöver det inte heller bli, menar han. Det finns möjligheter också i Mariehamn att skapa en biograf som fyller tidens fordringar, men det kräver samarbete där staden kan ha en viktig roll.


Erfarenhet
Matila och Röhr, som också sysslar med filmproduktion i bolaget MRP-productions, gick för tio år sedan in i biobranschen. Då tog man över anrika Bio Rex i Glaspalatset i Helsingfors centrum. I dag driver man också Bio Rex i Kajana med tre salonger och Bio Rex i Tavastehus med fyra salonger. Snart kommer man att ha verksamhet i det stora köpcentret Sello i Esbo där bioetablissemanget får hela sex salonger.
– Rex i Helsingfors, som är en biograf av den gamla typen med endast en salong, går däremot inte i dagens läge att driva på traditionellt sätt. Där har vi i stället satsat på beställningsverksamhet och hyr ut den för specialvisningar för företag och andra.


Två salonger
Bio Rex illustrerar något av problematiken kring Bio Savoy i Mariehamn. Ilkka Matila känner väl till Savoy som filmdistributör och har tittat på fastigheten. Han konstaterar att man vid en upprustning borde finna möjligheter att ge den två salonger, men vet samtidigt att det kan bli mycket svårt.
– Inte minst akustiskt, säger han.
Att det som krävs är en modern filmduk och modern visningsutrustning är en självklarhet.
– Det handlar ju om att få folk att lämna den moderna hemmabio som allt flera nu har tillgång till för att gå på bio. Då måste man kunna erbjuda någonting mera.


Inte bara Savoy
Men Ilkka Matila konstaterar samtidigt att det även finns problem med de övriga alternativ som man från åländsk sida presenterat. Det gäller till exempel gamla Alvas där takhöjden är ett problem.
Ett utmärkt alternativ för en modern biograf skulle kultur- och kongresshuset ha varit, menar Matila, men då borde man ha tagit med en biograf i planeringen från början.
– Vi har tittat både på ritningarna och modellen av huset, men det är nog svårt att göra någonting nu. Annars skulle det ha varit idealiskt, en ”all in one”-lösning.


Ge upplevelser
Med det syftar Matila på att en modern biograf i dag inte bara skall visa film utan ge en vidare upplevelse. Den skall gärna ha flera salonger och parallellt kunna visa både det som han kallar ”popcorn-film” och filmer som riktar sig till en smalare publik, det kan gärna finnas ett kafé i anslutning till biografen och även andra kulturaktiviteter. Ett gott exempel på det är den gamla textilfabrik i Tavastehus där Bio Rex finns.
– Fabriken byggs ut till ett helt kulturhus med en mängd olika aktiviteter, säger han.


Infrastruktur
Enligt Ilkka Matila hör en biograf till själva infrastrukturen i ett modernt samhälle och därför har samhället ett ansvar på samma sätt som man tillhandahåller hälsovård, bygger vägar bibliotek, konsertutrymmen.
– Kulturen är viktig för att hålla ihop ett samhälle och det gäller säkert också för ett litet örike som Åland, säger han.
Både i Kajana och Tavastehus är det kommunen som investerat i fastigheterna medan Matilas och Röhrs bolag tar ansvar för driften. Själva vill man inte investera i fastigheter.
– Det är ett skräddarsytt koncept som hållit. Samarbetet har fungerat utmärkt.


Vill vara med
När det konkret handlar om Mariehamn säger Ilkka Matila att man har ett intresse av att medverka till en positiv och bra lösning.
– Vi studerar läget noggrant och det är bra att det väckts en diskussion i biofrågan på Åland. Det värsta är om man blir passiv och börjar acceptera en situation utan biograf. På samma sätt är det viktigt att beslutsfattarna i Mariehamn vet vad de vill med sin stad, vad de har för visioner. Åland är ett samhälle där både befolkningen och köpkraften växer och då blir det ju viktigt att folk trivs och i det har en fungerande bioverksamhet sin andel, menar Ilkka Matila.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax