DELA

Institut för scenkonst möjligt

I det kulturpolitiska program landskapsregeringen antog förra veckan kan man läsa om en organiserad utbildning inom teaterkonst. Det vill säga ett scenkonstinstitut i stil med Musikinstitutet.
Utbildningen är planerad under programperioden och en sakkunniggrupp tillsätts att närmare dra upp ramarna för förverkligandet av utbildningen.
Under programperioden genomförs också en satsning på att främja läsintresset bland barn och unga. Den verksamhet som till stor del har skett i föreningsregi behöver formaliseras för att komma hela landskapet till del.
Bibliotekens betydelse som mötesplats och informationspunkt ska stärkas. Också kommunernas ungdomslokaler i kommunerna ska fungera som lokala mötesplatser.
Landskapsregeringen kommer att lägga större vikt vid att de ungdomslokaler som beviljas landskapsfinansiering för renovering faktiskt också används för ungdomskultur och andra ungdomsaktiviteter.
Landskapsregeringens turismstrategi ska samordnas med kulturpolitiken eftersom frivilligarbetet bidrar till samhällets ekonomiska utveckling och sysselsättning.
Lagtinget debatterar programmet i slutet av maj.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson