DELA

Innerligt och spexigt körmöte

Musik
”Underground music”
Mariehamns Kvartetten och Intermezzokören i Miramargaraget fredag 27 maj.
Dirigent för Intermezzokören: Guy Karlsson; och för Mariehamns Kvartetten: Tom Björkman.
Det är alltid spännande att se hur akustiken ter sig på en ny och udda konsertplats. Så var det också i Miramargaraget i fredagskväll, där en skämtsam musikalisk ”match” tog plats mellan Mariehamns Kvartetten och Intermezzokören.
Det låg en härlig förväntan i luften kanske just på grund av de speciella lokalförutsättningarna, som är smått unika i sitt slag för en konsert på Åland.

Maffig efterklang
Först ut är Intermezzokören med visan ”Käraste bröder”. Till en början är uttrycket något diffust, liksom töcknigt insvept i klangdimma.
Men det dröjer inte länge innan man inser att akustiken, med sin maffiga efterklang, även om den till stora delar suddar ut texten, har sina fördelar. Och efter några sånger, växelvis framförda av de båda körerna, värmer klangerna gott i det lite kyliga betonggaraget – som snart visar sig duga alldeles utmärkt som körkonsertlokal.
Särskilt mycket tycker jag, trots det något sockersöta i sången, om ”Genom varje andetag”, framförd av Intermezzokören, som ur akustisk synvinkel är perfekt vald med tanke på det skira och anspråkslösa i musiken.
I den luddiga ljudmiljön lever och jublar varje ackord. De mjuka melodislingorna svävar och lyfter. Det finns en skörhet hos detta nummer, en innerlighet, som inte alltid kommer till uttryck i de mer storvulna sångerna. Intermezzokörens val av dessa lugnare stycken bär till en början frukt.
Det betyder inte att Mariehamns Kvartetten är sämre. De satsar tidigt i konserten på det stora artilleriet och tar hem poänger på ren råstyrka. Den mäktighet som råder hos manskören, förefaller det mig, är i den stora lokalen ännu litet mäktigare än den är i en ljudmässigt torrare sal.
Läs mer i papperstidningen!

Martin Högstrand