DELA

Ingen Tintin-utrensning på Åland

En attack mot Tintin är en attack mot det fria ordet.
Så kan man tolka de kraftiga reaktionerna på nyheten att Kulturhuset i Stockholm skulle plocka bort tecknaren Hergés seriealbum från sitt ungdomsbibliotek.
Åländska bibliotek har inga planer på att tysta Tintin.
– Den bild Tintinböckerna ger av exempelvis afrikaner är afrofobisk. Afrikaner är lite dumma medan araber sitter på flygande mattor och turkar röker vattenpipor.
Så motiverade Kulturhusets konstnärliga ledare Behrang Miri beslutet att rensa ut Tintin-seriealbum från ungdomsbiblioteket Tiotretton i Dagens Nyheter. Debatten tog snabbt fart på tisdagen, i tidningar och på nätet. Och det dröjde inte länge innan Kulturhusets ledning backade.
– Vi tar inte bort böcker eller censurerar. Det är en självklarhet, meddelade kulturhuschefen Eric Sjöström.
– Jag blev förvånad när jag hörde nyheten om Kulturhuset för jag tyckte att den diskussionen är överspelad, säger Eva Gustafsson-Lindvall, chef på Mariehamns stadsbibliotek.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom