DELA

Hur tänker amerikanarna?

En ny bok av idéhistorikern Nils Erik Forsgård har kommit på Södetrsröms/Atlantis och recesneras av Sten-Erik Abrahamsson.
I sin bok ”10115 Berlin” tecknade den finlandssvenske idéhistorikern Nils-Erik Forsgård ett intressant personligt porträtt av Berlin, som genom historien varit en brännande skärningspunkt i Europas moderna historia. I min anmälan år 2005 skrev jag att Berlin ”i mycket avspeglar också vår verklighet”.


På gott och ont
Detsamma kan man i viss mening säga om Forsgårds nya undersökningsobjekt, nämligen USA. Förenta staterna påverkar som känt hela vår värld och vad man tycker och tänker där påverkar på gott och ont också oss.
Titeln på Forsgårds nya bok är ”Heartlands. Anteckningar från en resa genom USA”. Heartlands brukar amerikanerna själva kalla främst Mellanvästern och det är en del av det stora landet som i någon mening är den mest amerikanska. Där frodas kanske allra tydligast de attityder, som många i Europa upplever som främmande och kanske också skrämmande.


Death Row
Forsgård fångar upp dessa – och för all del också konkurrerande – attityder genom ganska spridda anteckningar gjorda under en resa som börjar i Maine på östkusten och slutar i Florenze i Arizona, där han avtalat möte med en fånge som sitter i den så kallade. Death Row, det vill säga den avdelning i ett fängelse där dödsdömda inväntar sin avrättning. Där kan de för övrigt få sitta i många år bland annat på grund av ett invecklat system för överklagande.
Dödsstraffet, dess ställning i amerikansk debatt och inverkan på amerikansk mentalitet, är utan vidare ett huvudtema i Forsgårds bok. Nästan vartannat kapitel har rubriken ”Death Row, USA” och behandlar så att säga under resans gång olika aspekter på detta ultimata straff.
Det finns för all del delstater i USA som inte tillämpar dödsstraff och Forsgård träffar också hängivna motståndare, men samtidigt erfar han att knappast någon politiker vågar gå till val på förslag om avskaffande av dödsstraffet, snarare tvärtom. ”Det finns amerikansk statistik som visar att det är 25 procent vanligare med avrättningar under år med guvernörsval.” Att vara en mjukis mot brott är nästan lika illa som det var att vara en mjukis mot kommunismen under kalla kriget.


Friheten
Frihetsbegreppet och frihetens förvandlingar är ett annat centralt tema i Forsgårds bok. Vad betyder dessa begrepp för amerikanarna? Ett påfallande drag är att man ofta tar sin utgångspunkt hos grundlagsfäderna med Thomas Jefferson i spetsen men att tolkningen av frihetsbegreppet sannerligen ändrats. Jefferson var närmast en 1700-talsintellektuell, rationell, sval för att inte säga indifferent i religiösa frågor, allmänt tolerant och så vidare.
Det som däremot starkt lever kvar är misstänksamheten för att inte säga avskyn för alla former av överstatliga, kollektiva system. Friheten definieras till exempel som frihet att inneha vapen, med skrämmande siffror för dödsskjutna som följd, som frihet från övergripande välfärdssystem, med 46 miljoner amerikaner utan någon som helst sjukförsäkring som följd och så vidare.


Underhållning
Friheten från kollektiva åtaganden och möjligast fullständig frihet för dem som har råd tar sig också uttryck i en mediavärld som översvämmas av lättast möjliga underhållning och fundamentalistisk religiositet.
Den religiösa högern är en mycket stark politisk kraft i USA och den tar sig med europeiska ögon sett uttryck i en hel räcka fördomar. Mot homosexuella, mot aborter och mot vetenskapligt väl förankrade fakta. Så finns det till exempel miljontals amerikaner som är kreationister, det vill säga tror att världens med alla dess växter och djur skapades som de är i dag för 6000 år sedan.


Perspektiv
Visst möter Forsgård också representanter för ett annat USA, företrädare för vad man kunde kalla progressiva frihetsideal, men tyngdpunkten i boken ligger nog på just Heartlands och dess ”äktamerikanska” värderingar.
Därmed kan man enligt min mening svara nekande på Forsgårds fråga i förordet. Han frågar sig nämligen om han lyckats undvika att ge ett typiskt europeisk perspektiv på USA.
Han är en europeisk intellektuell och det lyser tydligt igenom.
Forsgård låter visserligen sina intervjuobjekt komma till tals ”med egna ord” men hans kommentarer avslöjar nog hans europeiska perspektiv. Detta är enligt min mening ingen svaghet. Boken är rimligtvis skriven för oss europeer och för oss är det – inte minst inför det stundande presidentvalet i USA – viktigt att få ta del av Forsgårds reseanteckningar.
De vid första anblicken något spridda anteckningarna ger tillsammanstagna en fyllig och insiktsfull bild av hur man tycker och tänker i världens enda återstående supermakt.

STEN-ERIK ABRAHAMSSON


redaktion@nyan.ax