DELA

Hundra år sedan Anni Blomqvist föddes

I dag skulle författaren Anni Blomqvist ha fyllt 100 år. Det var sorgen efter den drunknade maken och sonen som drev henne att börja skriva romanerna om Maja och Janne.
Hennes romaner har mer än något annat författarskap bidragit till att forma bilden av Åland.
Anni Blomqvist föddes 1909 som det första av tio barn till fiskarparet Viktor och Anna Karlsson. Familjen bodde på Östergårds på Vårdö Simskäla, i Ålands nordöstra skärgård. Det lilla skärgårdshemmanet kunde med hjälp från fisket försörja den stora familjen.
Anni Blomqvist beskriver sin barndom som bekymmerslös, trots att barnen tidigt fick göra rätt för sig. På Östergårds bodde också Anni Blomqvists mormor som var en central gestalt i hennes liv. Mormodern är förebild för huvudpersonen i de två Anna Beata-romanerna. Det var mormodern som förmedlade den gudstro som bar Anni under hela livet också genom de stora förluster som kom att prägla hennes liv.

Efter folkskolan
gick Anni Blomqvist en kurs i sömnad för att bidra till familjeförsörjningen. Hon gifte sig 1936, som 26-åring, med sjömannen Valter Blomqvist. Valter hade hon känt hela sitt liv och brevväxlat med då han var till sjöss.
Maken byggde ett hus åt dem på den gamla torpartomten Strömma. Barnen Tommy och Bengt föddes och familjen försörjde sig på fraktsegling, småbruk och med tiden också laxfiske.
Anni Blomqvist deltog aktivt i samhällsdebatten. Hon skrev insändare och notiser i tidningen. Hon var ordförande i Simskäla marthaförening och var där med och arrangerade kurser och difterivaccinering.
En av hennes hjärtefrågor som hon drev under 50- och 60-talet var att ordna elektricitet till Simskäla. Till sin hjäp fick hon president Kekkonen som engagerade sig i saken efter att Anni Blomqvist skrivit ett brev till honom.

En av hennes
livs stora tragedier inträffade 1961 då maken Valter och sonen Tommy drunknade under en fiskeresa. Anni Blomqvist blev ensam och fick tillsammans med 15-årige sonen Bengt sköta gård, djur och fiske.
Några år efter olyckan började Anni Blomqvist tidigt om morgnarna skriva ner sina minnen vid vedlåren i köket. Den första romanen ”I stormens spår” utkom 1966, efter den ägnade hon sig åt skrivandet på heltid.
Hennes svåra astma tvingade henne att sluta med djurhållningen. Den första romanen om Stormskärs Maja, ”Vägen till Stormskäret”, 1968, följdes av ytterligare fyra i en serie som alla handlar om Majas och Jannes liv i den åländska ytterskärgården i mitten av 1800-talet.

Romanerna om Stormskäret gjorde Anni Blomqvist känd utanför Åland, men det riktigt stora intresset för Stormskärs Maja kom efter filmatiseringen 1975. Benedict Zilliacus skrev filmmanuset och Åke Lindman regisserade.
Musiken av Lasse Mårtenson bidrog till att TV-serien blev mycket populär även på finskt håll. Författarinnan på Simskäla fick ta emot stora mängder turister och journalister i sitt hem, i synnerhet under sommarmånaderna.

Anni Blomqvist drabbades av ännu ett hårt slag i livet då sonen Bengt i maj 1987 försvann under en fisketur till Yxskär. Anni Blomqvists sista bok ”Havet finns inte mer” utkom 1989 och är en minnesbok över Bengt. Anni Blomqvist avled 1990 i sitt hem på Simskäla.
1988 testamenterade hon hela sin kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse. Stiftelsen upprättade en fond med namnet ”Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond”.
Författare och forskare som arbetar med skärgården kan erhålla stipendium från fonden. Anni Blomqvists hem på Simskäla är i dag museum och författarhem.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax


Källor:
Mariehamns stadsbiblioteks hemsida: www.bibliotek.ax/Anni Blomqvist
Ann-Gerd Steinby, Ann-Christin Waller: Anni Blomqvist. Stormskärs-Majas skapare (Borgå 1993)
Inger Örtenblad: Anni Blomqvist. Åländsk folklivsskildrare (Helsingborg 1974)