DELA

Hummersö i fokus i Gammalt och Nytt

Hummersö by står i fokus i årets upplaga av ”Gammalt och Nytt från Föglö” som nu utkommit. Byns historia och nutid belyses i artiklar och intervjuer.
Hummersö by är byggnadshistoriskt en pärla men befolkningsmässigt en allt mer öde bygd vintertid. En gång i tiden hade Hummersö både skola, affär och en livaktig missionsförsamling. Nu finns endast byggnaderna kvar.
– Om verksamheten i byggnaderna berättar vi självklart, liksom om fisket, om telefonins barndom och om byns världskändis, modellbyggaren Viktor Andersson. Plastos utlokaliserade leksaksmontering i skolbyggnaden finns med liksom intervjuer med nästan alla återstående hummersöbor, berättar Eva Nyberg som är ordförande i Föglö hembygdsförening och ansvarig utgivare för Gammalt och Nytt.

Ett lagarbete
Eva Nyberg understryker att Gammalt och Nytt från Föglö är resultatet av ett lagarbete även om henens namn står under många av texterna.
– Utan Kurt och Marina Gustafssons värdefulla arbete med bildhantering och layout men också som idésprutor och bollplank skulle det inte bli någon tidning. Dessutom finns hela styrelsen för hembygdsföreningen med som referensgrupp i tidningsarbetet, säger hon.


Skribenterna
Utöver intervjuer och andra texter av Eva Nyberg medverkar Solveig Andersson med en artikel om Föglö Vestra Telefon Andelsbolag, Kjell Ekström skriver om det blivande gårdsmuseet på Mats Mårs, Marlene Sjöblom skriver om Abraham Israelsson Fogde, en österbottning som kom till Föglö, Annette Bergbo om den ryske flygmekanikern Alexander Tjeberaschkin som stannade kvar på Åland, Eyolf Nordas om Hummersö skola och Mathias Johnsson om Karl-Johan Fogelströms såg.


Belysande tabell
I den inledande artikeln ingår en tabell från ÅSUB som belyser utvecklingen i skärgårdsbyn Hummersö. Från 129 invånare år 1905 hade byns befolkning minskat till tio bofasta år 2008. Den brantaste nedgången inföll på sextiotalet. Lägst var antalet invånare åren 2004-2007 då endast åtta personer bodde i byn.
Årets utgåva av Gammalt och Nytt från Föglö är tjockare än något av de tidigare alstren, hela 72 sidor omfattar skriften som är tryckt i fyrfärg i en upplaga om 800 exemplar.

jan.kronholm@nyan.ax