DELA

Humanistisk fotograf på Pommern

Göran Schildt, journalist och författare till en lång rad böcker var också en ivrig amatörfotograf. I sommar kan ett fyrtiotal av hans bilder ses i museifartyget Pommerns nedre lastrum. Utställningen öppnades i helgen. (På bilden intendent Bertil Byman med ett foto av Schildts Daphne.)
Göran Schildt (f. 1917) var också en ivrig seglare och därför menar Pommerns intendent Bertil Byman att utställningen passar utmärkt på Pommern.
– Vi fick erbjudandet via kulturnämnden i Mariehamn och hakade på, säger han.
Det handlar om en utställning som ursprungligen producerades av Christine och Göran Schildts stiftelse i Ekenäs och visades där sommaren 2002. Sedan dess har den visats på flera andra ställen.


Medelhavet
Största delen av bilderna i utställningen är från de resor som Göran Schildt gjorde med sin båt Daphne i Medelhavet. I bilderna som han också använde både för att illustrera böcker och artiklar kommer hans intresse för människor i olika kulturer till synes. Det är en hel rad uttrycksfulla bilder som möter utställningsbesökaren.
I den utställningskatalog som gjordes till utställningen i Ekenäs berättar Schildt om hur han började fotografera, framkalla och kopiera bilder med enkla hjälpmedel redan i skolåldern och hur han sedan fortsatte att fotografera journalistiskt genom åren. Särskilt nämner han den Rolleiflex-kamera som också utställningens bilder är tagna med.


Generös
Alla som i dag visar foton och fotokonst är inte lika generösa som Göran Schildt när det gäller att ge andra i fotokedjan erkänsla för deras andel i slutresultatet. Han berättar i katalogtexten om hur hans bilder för honom själv framstod som ”oväntade mästerverk” när NK:s fotoavdelning i Stockholm gjorde förstoringar för en utställning med hans bilder från Egypten och om hur den kända teaterfotografen Beata Bergström ”trollade fram ett hundratal förstoringar av detaljer i mina negativ”.
Schildt säger att han på grund av detta inte vill tillskriva sig själv ”hela den konstnärliga förtjänsten” för att vissa av hans foton blivit bättre än han själv kunnat föreställa sig.
Schildts båt, ketchen Daphne, byggdes på Åbo båtvarv år 1935. Ursprungligen var den en gaffelskonare. Göran Schildt köpte henne år 1947 och seglade henne över Nordsjön och via de franska kanalerna till Medelhavet. Åren 1949–84 gav han ut åtta böcker om Daphnes resor.
År 1984 sålde Schildt Daphne till ett ungt tyskt par som seglade henne i över tio år. Finländska vänner till Göran Schildt beslöt dock återföra båten till Finland och grundade år 1997 föreningen Pro Daphne. Föreningen fattade beslut om att köpa in båten men innan affären var gjord skadades Daphne i en orkan på Karibiska havet och i Florida hamnade hon dessutom under en container. Hon återkom till Finland i mycket dåligt skick men rustades upp på båtbyggnadslinjen vid Östra Nylands folkhögskola i Kuggom nära Lovisa. Daphne ägs numera av Stiftelsen Forum Marinum i Åbo på vars hemsidor man kan inhämta mera information om henne.
Utställningen med Schildts bilder kan man se på Pommern hela sommaren.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax