DELA

Hoppas på regeringsstöd för Skärgårdens kulturskola

Styrgruppen för projektet Kultur i skärgården har hållit sitt sjuttonde och sista möte. Under tre år har en mängd kulturaktiviteter i skärgården initierats och koordinerats.
Nu föreslår man en fortsättning i form av en ambulerande kulturskola. (På bilden Christian Pleijel, ordförande i styrgruppen för projektet Kultur i skärgården.)
Redan i början av sommaren kunde Nyan berätta om det planeringsarbete för en kulturskola som då var inne i sin slutfas.
I går presenterade styrgruppen sina förslag för kulturminister Britt Lundberg (C), byråchef Jan-Ole Lönnblad och Rolf Lindqvist (Lib) från landskapsregeringens kulturdelegation.


Skapat kontakter
Ordförande Christian Pleijel säger till Nyan att styrgruppen för Kultur i skärgården är ganska nöjd med vad som åstadkommits i fråga om kursverksamhet och inte minst i fråga om kontaktskapande verksamhet där skärgårdens kulturarbetare involverats.
– Vi har skapat en bestående struktur i form av ett kontaktnät av personer och vi har ändrat på skärgårdsbornas beteende och visat att det går att åka till en grannkommun för att delta i kulturaktiviteter.


Transporter
De egna pengar som projektet fått av landskapregeringen har man bland annat använt till transporter, båttransporter som till exempel fört folk till visfestivalen på Kumlinge.
Christian Pleijel konstaterar att skärgården har ett rikt kulturliv. Att det finns många föreningar och många kulturarbetare.
– Men det är lite spretigt och ojämnt och sårbart eftersom man är isolerad från varandra.


Kulturskola
Som en fortsättning på Kultur i skärgården föreslår man upprättandet av ”Skärgårdens ambulerande kulturskola” som beskrivs som ”en kreativ mötesplats för människor som vill skapa och lära”.
I spetsen skall det finnas en verksamhetsledare som fungerar som koordinator, kulturproducent och rådgivare med ansvar för bio, utställningar, konserter och samarbetsprojekt. Under verksamhetsledaren skall det finnas en eller flera handledare, som är professionella kulturutövare, utbildade eller med dokumenterad erfarenhet. Det som dessa skall planera och förbereda är 1-6 månaders kulturpaket i samtliga skärgårdskommuner.
Kostnaderna, som i första hand skulle bäras av landskapet eftersom skärgårsdskommunernas ekonomiska läge är ansträngt, beräknas till 92.000 euro för det första året, 2010, för att sedan successivt öka till 168.000 euro år 1014.


Inga löften
Enligt Christian Pleijel togs förslagen positivt emot när de presenterades och man fick tack och beröm för det arbete som gjorts inom Kultur i skärgården.
– Men man sade också att man givetvis inte kunde lova något med den ansträngda ekonomi som landskapet har i dag, säger Pleijel och konstaterar att det nu blir Jan-Ole Lönnblad som får ta över den fortsatta beredningen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax