DELA

Hongell och Sonck i fokus

Hilda Hongell och Lars Sonck lyfts fram som ”byggnadskonstnärer i Mariehamn” i en stor utställning i Helsingfors.
Utställningen som hålls i Jugendsalen öppnas den 25 april och pågår över de åländska landskapsdagarna i juni. Våren 2008 skall den också visas i Ålands konstmuseum.
Mia Åkerfelt (bilden), som håller på med en doktorsavhandling om Hilda Hongell vid Åbo Akademi, är projektledare för utställningen och enligt henne är avsikten att göra Hongells och Soncks verksamhet på Åland känd också utanför landskapet.
Både den privata och offentliga arkitektur som bär Hongells och Soncks signaturer kommer man att visa upp i bilder, ritningsmaterial och även i form av modeller ur miniatyrstaden.


Hongell pionjär
Hilda Hongell är ett intressant namn också genom att hon blev Finlands första kvinnliga byggmästare. Mia Åkerfelt berättar att Hilda Sjöblom, som hon då hette, kom in på husritandet genom att fadern, lotsåldermannen Johan Sjöblom också ritade hus åt mariehamnare.
När fadern dog år 1888 tog hon över hans verksamhet och kunde senare studera till byggmästare i Helsingfors. Där träffade hon också sin blivande make. Hon gifte sig år 1897 med studiekamraten Sanfrid Hongell, hemma från Gamlakarleby, som då fått tjänsten som stadsbyggmästare i Helsingfors.
Familjen bodde sedan på Råholmen i Helsingfors tills man efter Sanfrids pensionering flyttade till Gamlakarleby. Hilda Hongell var född år 1867 och gick bort år 1952. Åtminstone fram till år 1912 fortsatte hon i Helsingfors att rita hus också för Mariehamn. Sannolikt har hon även ritat hus som uppfördes i Helsingfors, något som Mia Åkerfelt skall undersöka i sitt doktorsarbete.
I Mariehamn har det funnits ett hundratal hus ritade av Hilda Hongell, varav ett fyrtiotal fortfarande står kvar. Mest är det privata hus konstaterar Mia Åkerfelt, men Hongell ritade också Helsingfors Aktiebanks hus vid Torggatan som numera är rivet och Missionskyrkan, som står kvar.
Att så många Hongellhus finns kvar i dagens Mariehamn hänger samman med det arbete som under många år utfördes av förra stadsarkitekten Folke Wickström till förmån för bevarandet av stadens traditionella trähusarkitektur.


Hus med själ
– Det är hus med själ och personlighet, kärleken till arkitekturen lyser igenom.
Så karaktäriserade Mia Åkerfelt de hongellska skapelserna vid gårdagens presskonferens kring utställningen.
Vid utställningen i Helsingfors kommer också fyra personer som i dag har rustat upp och bebor Hongellhus att medverka: Pia Rothberg-Olofsson, Robert Liewendahl, Susanne Procopé-Ilmonen och Benita Procopé.


Sonck och Åland
Arkitekten och professorn Lars Sonck är på ett annat sätt bekant för en bredare allmänhet, bland annat genom de stora och välkända offentliga byggnader han ritat i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Däremot är hans arbeten på Åland nästan okända utanför landskapet, åtminstone för den stora allmänheten. Det vill man nu ändra på genom utställningen i Jugendsalen, som för övrigt också den är ett verk av Sonck.
Lars Sonck föddes i Kelviå i Österbotten år 1870 och kom som sjuåring till Åland då hans far blev kyrkoherde i Finström. Han började tidigt intressera sig för arkitektur och vann som studerande, endast 23 år gammal, arkitekttävlingen för den monumentala Mikaelskyrkan i Åbo. Därmed tog också hans karriär som arkitekt fart.
För prispengarna köpte han sig en tomt på Åland där han byggde en sommarstuga. Vintertid bodde Sonck i Helsingfors där han hade sin bostad och ateljé vid Unionsgatan, men sommartid vistades han på Åland.
Under 1890-talet ritade Sonck flera stockvillor på Åland, robusta skapelser som hämtade inspiration både ur östfinsk byggnadstradition, från schweizerstil och norsk trähusstil. Fler byggnader på badhusområdet i Mariehamn, bland andra den så kallade Doktorsvillan hörde till dessa. Han ritade även tullpackhuset och navigationsskolan. Välkända är Mariehamns församlings kyrka, församlingshem och begravningskapell och, inte minst, stadshuset.
Sonck avled i Helsingfors år 1956.


Möjlighet nå ut
Gunilla Hellman, projektsekreterare för landskapsdagarna, sade vid presskonferensen att hon är mycket glad över att Mariehamns stad på detta sätt bidrar med en jätteintressant utställning.
– Vi vill ge möjlighet för alla delar av det åländska samhälls- och kulturlivet att nå ut, sade hon.
Hellman konstaterade att Jugendsalen är bästa möjliga plats för utställningen. Dels genom att den är ritad av Sonck, dels genom att den har ett genomsnittligt besökarantal på cirka 1.000 personer per dag bland annat genom att Helsingfors stads turistbyrå ligger på samma ställe.


Design och historia
Hellman påminde om fyra andra utställningar som skall hållas i Helsingfors i anslutning till landskapsdagarna. Åländsk design skall visa upp sig på Galleri Norsu, Ålands historia skall presenteras på Nationalmuseum, Åländsk samtida bildkonst på Amos Anderssons konstmuseum och en utställning kring Pommern på Nationalbiblioteket.
– Vår strävan är att Åland inte bara skall synas under själva landskapsdagarna utan vi vill samtidigt åstadkomma mera långsiktiga effekter.
Stadsdirektör Ritva Sarin Grufberg var hon mycket glad över att man på detta sätt kan visa upp viktiga sidor av staden i Helsingfors och hon noterade med tillfredsställelse att Helsingfors stad varit mycket tillmötesgående när det gällt att ordna med lokal för utställningen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax