DELA

Högnäs får stöd för film om Edos

Filmaren Per-Ove Högnäs får 2.000 euro från Ålands kulturstiftelse för en film om Edos mack i Mariehamn Strandnäs.
Ålands kulturstiftelse har ur sina fonder delat ut 49.550 euro i understöd och stipendier för år 2007.
Styrelsen hade 24 ansökningar att ta ställning till.


Bondens Åland
Ur Stiftelsens allmänna fonder, Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond och Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur, utdelas sammanlagt 20.050 euro till följande:
n FD Ralf Carlsson, Mariehamn, 700 euro för provtagning från ett särpräglat marklager i Långbergsöda.
n Per-Ove Högnäs, Mariehamn, 2.000 euro för filmprojektet ”Edos mack”.
n Fil. mag. Anna-Maija Koskimies-Hellman, Mariehamn, 4.000 euro för en doktorsavhandling med namnet Inre landskap i finska och svenska bilderböcker.
n Professor Nils Storå, Geta, 5.000 euro för ett etnologiskt forskningsprojekt med titeln ”Bondens Åland”.
n Maja Sundblom, Föglö, 250 euro för rekvisita till en fotoutställning i Föglö bibliotek.
n Föglö grundskola, 100 euro för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond.
n Kökar hembygdsförening, 1.500 euro för en filmvecka för grundskolan.
n Kökar spelmanslags juniorverksamhet, 1.500 euro för bland annat finansiering av spelledare.
n Mariehamns litteraturdagar 2008, 1.500 euro.
n Teater 900 (Skärgårdsteatern), 1.000 euro för årets turné.
n Ålands biblioteksförening r.f., 2.500 euro för att arrangera barnens litteraturdagar 2008.


Tvillingar
Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning (innefattande Siri Helins legat), utdelas sammanlagt 29.500 euro till:
n Professor Aldur Eriksson och professor Johan Fellman, 2.000 euro för studier om ärftligheten av anlaget för födsel av tvillingar.
n Med. lic. Eva Forsman, Täkter, 7.000 euro för slutförande av studier om molekylärgenetiska förändringar som signalerar risk för att insjukna i glaukom.
n Fil. mag. Anette Häggblom, Hammarland, 500 euro för tryckning av en doktorsavhandling om våld mor kvinnor.
n Leg. läk. Marika Nordberg, Jomala, 2 000 euro för resekostnader i samband med projekt om bland annat ett diagnostiskt test för borrelios.
n Professor Dag Nyman, Jomala, och den åländska borreliagruppen 8.000 euro för ett internationellt projekt om särdrag hos borreliabakterier på Åland.
n Den brittisk-finländsk-åländska forskargruppen om Huntingtons sjukdom, 10.000 euro; det fjärde av totalt fem årliga understöd enligt bestämmelserna i Thure Nordenfelts testamentsdonation.


Föredrag
Det officiella tillkännagivandet sker vid stiftelsens delegations höstmöte den 16 november i Ålands hotell- och restaurangskola. Efter mötet, klockan 19, håller fil. dr. Ulrika Gustafsson, Mariehamn, ett föredrag om Ulla-Lena Lundbergs författarskap. Allmänheten är välkommen att åhöra föredraget, hälsas i ett pressmeddelande.