DELA

Hjärnan kan mycket mer än vi fått lära oss hittills

– Den här boken kommer att förändra ditt liv!
Det sa idéhistorikern Johan Norberg inför en stor och aktiv publik i Stockholms pampiga stadsbibliotek i korsningen Odengatan-Sveavägen.
”Hjärnrevolutionen” (Natur & Kultur) vill popularisera framgångsrik forskning genom många exempel på hur vetenskapen förändrat synen på hjärnan. För bara 15 år sedan betraktades hjärnan som en i huvudet inlåst maskin, med specifika delar.
Nu bör alla veta att hjärnan är ett nätverk, som skapar våra kopplingar åt alla möjliga håll. Det är inte de enskilda delarna, utan samspelet mellan dem, som avgör vår intelligens. Vi kan genom en väl utnyttjad hjärna skapa nya tankeområden. Hjärnan medverkar genom att vid behov skapa nya celler under resans gång.
– En stor förändring i förhållandet till hjärnan gör att vi kan förnya vårt tänkande – även på ålderns höst, konstaterade Johan Norberg.
Hjärnan är komplex och kan ändra sig själv inför nya utmaningar – även om vi inte trott att det är möjligt. Allt vi människor gör påverkar våra hjärnor.
– Varje ny generation blir bara bättre på att använda den mångsidiga hjärnan. Utbildningarna och symbolerna blir alltmer avancerade. Det går allt bättre att tänka abstrakt, konstaterade Johan Norberg.


Vi kräver alltmer
Han skisserade en utveckling där barn och unga får allt bättre mat för varje år – och allt färre barn kan stimuleras av föräldrarna. De unga har mycket fritid att utnyttja med mycket stimulus i mediamarknaden.
– Vi kräver mer komplex underhållning i TV och andra medier. Dagens hjärna är inte gårdagens – med sanslöst många miljarder celler, alltid i rörelse. Ändå finns det mycket kvar att upptäcka vad hjärnan är!
Forskarna anser att man ska öva, öva, öva kontakterna med sin hjärna, som är en kognitiv reserv, där man kan hantera mångtydighet och begrepp i tankekategorier, i praktiken utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening.
– Vår hjärna ger stora möjligheter. Men det man inte gör med den blir man sämre på. Begåvning är ingen självklarhet. Det gäller att träna hjärnan på rätt sätt, genom ovana sätt att agera, på gränsen till sin förmåga. Det gäller att hela tiden lära sig nytt. Vid 70 år ska vi lära oss nytt för att få igång kopplingar. Konditionen är viktig, det gäller att svettas, att få upp pulsen. Musiken är också viktig. Dataspel är bra, många inrymmer komplexa övningar.
Läs mer i papperstidningen!

Hasse Svensson