DELA

Hjälp Nyan samla ihop ordstäv

Åland är en guldgruva för uttryck i stilen ”Bra, sa Boman”.
Nu vill Nya Åland med läsarnas hjälp samla ihop så många som möjligt.
– Jag brukar använda uttrycken i alla möjliga sammanhang, säger Yohan Henriksson som kan många uttryck från Kumlinge där han är uppväxt.
Uttrycken, som går enligt modellen ”bla bla bla, sa X”, är vanliga för hela det svenska språkområdet.
– Det ligger i människans natur att citera någon som sagt något fiffigt, klyftigt eller småelakt, säger språkforskaren Eva Sundberg.
Hon har hållit flera kurser i åländska dialekter och brukar be deltagarna räkna upp olika ordstäv med människor som sagt något speciellt.
– Det finns jättemånga sådana uttryck på Åland. Det kommer hela tiden fram nya.

Personligheter
Yohan Henriksson, 16 år från Kumlinge, kan många uttryck som härrör från olika personer. ”Voj, voj, sa Oskar när det small”, ”Jag vet, sa Totti”, ”Ho ho, sa Martin” rabblar han.
– Det är min pappa som brukar använda dem och jag snappar upp.
Yohan använder ofta uttrycken i sitt dagliga tal.
– Jag använder dem i alla möjliga sammanhang. Det finns alltid uttryck som passar.
Många av ordstäven hör ihop med vad människor sagt precis innan de dött. Dem är inte Yohan så pigg på att dela med sig.
– Det är kanske inte så kul för familjerna det berör.
Yohan känner till eller har träffat alla personer som är nämnda i ordstäven han kan.
Är det stora personligheter som myntat uttrycken?
– Ja, i och för sig. Men alla på Kumlinge är stora personligheter.
Eva Sundbergs favorituttryck är ”Det var det det, sa Jenny Berlin när orren flög upp”.
– Jenny Berlin var en granne till en av farfars grannar. Ofta brukar man känna till personen som sagt uttrycket för första gången. Uttrycken är för det mesta ganska lokala.
Ordstäven är också situationsbetingade.
– När man befinner sig i en viss situation kommer uttrycket automatiskt. Det är alltid lika häftigt.
Eva Sundberg, som också är fårproducent, tror att uttrycken har att göra med en tradition där många arbetade tillsammans utomhus och med händerna.
– Man vill bryta tystnaden eller muntra upp sig själv och andra, och då kommer ordstäven väl till pass.
Nu behöver Nyan läsarnas hjälp. Skicka in alla ordstäv ni kan så sammanställer vi dem. Se faktaruta här intill hur du skall gå till väga.
”Det ska gå, sa Totti”.


Tipsa oss om ordstäv!

Skriv ner ordstävet som skall gå i stilen ”bla bla bla, sa X (när han….)”.
Om du kände eller känner till personen som sa uttrycket får du gärna skriva ner så mycket du vet om honom/henne.
Berätta också från vilken by och vilken kommun uttrycket kommer.
Om du vet när uttrycket föddes, vilket år eller i vilken situation, får du också gärna berätta det.
Mejla uttrycket och så mycket information du kan till karin.erlandsson@nyan.ax, eller posta det till Karin Erlandsson, Nya Åland, Uppgårdsvägen 6, 22100 Mariehamn. Du kan också ringa på telefon 528 467

karin.erlandsson@nyan.ax