DELA

Historisk by i Kastelholm

Medeltida tornerspel, smeder och andra hantverkare i arbete, skeppsbygge nere vid stranden där också en medeltida badstuga ligger.
Det är bara något av innehållet i den idéskiss för en historiska by i Kastelholm som Tor Kudinoff och Gustav Vasa-dagarnas vänner inom kort skall överlämna till landskapregeringen. (På bilden Tor Kudinoff med slottet i bakgrunden.)
När Nyan träffar företagaren och Gustav Vasa-dagarnas allt i allo Tor Kudinoff vid Kastelholms slott är han noga med att framhålla att byidéerna inte i första hand skall nytta honom personligen.
– Det handlar om investeringar för hela Åland, understryker han.
Förslagen kunde förverkligas antingen av ett särskilt företag eller av en stiftelse i samarbete med landskapsregeringen, hantverkare, företag och turistmyndigheter.
Övertygad är han dock om att det måste ske en utveckling. För Gustav Vasa-dagarna i sin nuvarande form finns det en gräns.
Det som ligger till grund för de idéer som Kudinoff nu för fram är erfarenheterna från Gustav Vasa-dagarna, men också intryck från besök på Bornholm med dess medeltidscenter samt medeltidsveckan i Visby.
– Varför skulle vi inte klara av detta när man gör det på Bornholm och på Gotland, säger han.


Upplevelsecenter
I den idéskiss som Kudinoff sammanställt är visionen att det skall skapas ett ”historiskt upplevelsecenter” norr om slottet, på den åker som ligger väster om vägen ned mot sundet och bron. Landskapet äger här sju hektar mark, vilket enligt Kudinoff ger förutsättningar för att skapa en historisk by med slottet i bakgrunden. Besökarna skall kunna ta ett steg in i den åländska historien och uppleva den genom att delta och själv få pröva på…”
Den historiska byn är tänkt att placeras in i tiden mellan medeltid och 1500-tal.


I etapper
På området – som byggs ut i etapper – skulle bland annat finnas:
n Ett historiskt värdshus med modell från Oude Hansa i Tallinn, vikingarestaurangen Harald i Åbo och Bornholms stormansgårds gille.
n Möjligheter till ”historisk övernattningsverksamhet” i byn för en busslast besökare. Detta för att kunna bygga upp konferens-, lägerskole- och upplevelselägerverksamhet.
n Hantverksbodar, som skulle ge en känsla av en levande by med försäljning av olika historiska hantverksprodukter.
n Specialbodar med smide och annat hantverksarbete där besökarna också kunde få möjlighet att själva pröva på. Eftersom kryddor var viktiga i det medeltida livet skall det bland bodarna också finnas en kryddbod och även ett krukmakeri.
n Ett skeppsvarv nere vid stranden skulle anknyta till den skeppsbyggnadsverksamhet som förekom under slottets storhetstid. Man kunde, i samarbete med lokala skeppsentusiaster, bygga en 1400-tals kogg, som senare skulle användas för seglatser i Slottssundet och på Lumparn.
n ”Den våldsammare historien” kunde åskådliggöras genom att besökarna vid en skyddad bana skulle få pröva på att skjuta med pilbåge och armborst och bekanta sig med kopior av bland annat hankanoner, hakbössor och luntbössor.
n En tornerplats med bana och läktare för publiken skulle anläggas. Banan kunde också användas för andra evenemang.
n Ett medeltidsbadhus vid stranden skulle bjuda besökarna på ångrum, massiva badbaljor och bastur.
n Fem bröders kapell skulle vara enplats för andakter, men också ge besökarna information om religionsutövning under olika historiska perioder.
n En tingsplats med en tingssten kunde användas både för teaterframträdanden, föreläsningar och möten. Teater skulle också kunna levandegöra historien på andra platser inom området. En straffplats med galge, stupstock, skamstock, påle för prygel, stegelhjul och plattform för häxbränning (med säkerhetsarrangemang), nämns också som miljö för historiska pjäser.
n Barnaktiviteter skulle ordnas inom en mängs olika områden där barnen skulle få pröva på livet under andra tidsperioder.
n En djurgård med hästar, kor, får, getter, ankor och höns skulle också ingå, liksom en hummelgård och en fiskdamm. Dessutom skulle en liten medeltidsåker odlas med gamla jordbruksmetoder och historiska redskap.


Något året runt
I framtiden skulle verksamheten i den historiska byn kunna pågå året runt i någon form, med högsäsong i juni-september, skolverksamhet i april-maj och oktober, konferenser, upplevelsegrupper och särskilda evenemang också på andra tr tider.
Tor Kudinoff betonar att det är fråga om en idéskiss och att man nu vill se hur landskapsregeringen reagerar på förslagen. Sunds kommun har också fått en kopia.
– Allt skall naturligtvis också göras i samförstånd med museibyrån. Det är mycket viktigt att det blir rätt, betonar han.


Bodar nästa år?
Oberoende av hur det går med idéskissen så genomförs årets Gustav Vasa-dagar på den gamla platsen söder om slottet den 13-15 juli i sommar. Till sommaren 2008 hoppas man kunna ta i bruk tre hantverksbodar byggda enligt en modell som Gerry Allgode ritat och som också kunde koma i fråga i en framtida historisk by.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

jonas.edsvik@nyan.ax