DELA

Henrika Lax har hittat hem

Ingen dag är den andra lik. Saker och ting upprepas, om än i nyanser av de olika årstidernas ljus. Det har Henrika Lax tagit fasta på i sin utställning ”Interiör” som nu visas på galleri Skarpans.

Henrika Lax säger att förändringarna i hennes måleri alltid har varit sammankopplade med omställningar i livet. En sådan kom för ett år sedan då hon flyttade från Helsingfors till Lemland efter att ha pendlat i nitton år. Med storstadens brus på säkert avstånd framträdde istället de saker som kanske bara uppfattas av den som tar sig tid att se dem. Som hur ljuset vandrar genom ett rum till exempel.

Hon är förvånad över att interiören, som hon aldrig sett som betydelsefull i sitt konstnärskap, plötsligt bara fanns där i måleriet.
– Bilder kommer oinbjudna samtidigt som de är välkomna. Jag har alltid tänkt att interiören är statisk, att den aldrig förändras. Men det finns en rikedom av nyanser också i det repetitiva.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.

ANNIKA KULLMAN (annika.kullman@nyan.ax)