DELA

Här växer en musikal fram

Familjen Nord landar i en varm semesterort och njuter av solen och värmen. Samtidigt packar familjen Syd för att ge sig ut på en ofrivillig resa, på flykt från sitt land.
På fredagen övades för första gången en ungdomsmusikal med elever från Godby högstadieskola. I oktober får vi se resultatet.
Tjugosju tjejer och tre killar är med i projektet som initierats av musiklärare Karsten Steiner i GHS. Det är ett samnordiskt projekt med syfte att föra in mera musik, drama och dans i skolan. Nio grupper från hela Norden kommer att spela upp tio minuter av sina respektive föreställningar för Nordiska ministerrådet i oktober. Det gemensamma temat för musikalerna är resande.
Karsten Steiner vill att ungdomarna ska få jobba med proffs och verkligen få känna på hur det är att göra en musikal. De flesta av dem som är med sjunger i högstadiets kör, men också några andra har anslutit sig till gruppen. Just musikal har ungdomarna på Åland såvitt Karsten vet, inte gjort någonsin tidigare.
– Åtminstone inte med helt nyskriven musik som passar ungdomars röster.
Peter Hägerstrand står för musiken, Erica Dunder för koreografin och Soffi Sonck för manus – än så länge mest en synopsis – och regi.
– Jag har utgått från olika slag av resande i manuset. För de flesta här är resor något positivt, men för andra kan resan vara ofrivillig, flykt från krig och förföljelse och kanske utan att någonsin kunna återvända hem, säger Soffi Sonck.
Det är inte några specifika länder som skildras i musikalen, men arbetsnamnen ”familjerna Nord och Syd” beskriver tankegångarna.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist