DELA

Här finns bion i kulturhuset

Inför hotet om att Bio Savoys dörrar kan förbli stängda har såväl filmklubben Chaplin som andra börjat leta efter alternativa lösningar. I debatten nämns det blivande kultur- och kongresshuset Alandica.
I kulturhuset Katuaq i Nuuk på Grönland har man redan i tio år visat biograffilm med stor framgång. (Bilden från Hans Lyngesalen där filmvisningarna sker.)
Kulturhuset Katuaq blev genast från starten mycket populärt, ett slags kulturens vardagsrum för innevånarna i den grönländska huvudstaden.
Det innehåller salar för kultur och konferenser. Här finns kafé och restaurang och här finns inte minst Bio Katuaq där man visar de populäraste premiärfilmerna lika snabbt som på andra håll runt om i världen. Denna vecka är det premiär på ”Rush Hour 3”.


Delat utrymme
Ändå finns det ingen speciell biografsal i huset. Bio Katuaq delar kulturhusets stora sal – som numera heter Hans Lyngesalen – med 508 sittplatser med andra kulturevenemang och med konferenser. Arrangemanget tycks accepteras av publiken och besökssiffrorna är höga.
I februari i år firade Bio Katuaq sitt tioårsjubileum.
Nordens institut på Grönland har också sina lokaler i kulturhuset och dess åländske chef Anders Berndtsson har praktisk erfarenhet av hur bioverksamheten fungerar.
– Biografen är faktiskt en av de stora inkomstkällorna för kulturhuset, konstaterar han när Nyan ringer upp.


Uppehåll accepteras
Arrangemanget förutsätter dock stor flexibilitet eftersom filmvisningarna måste kryssa mellan andra kulturevenemang som teaterföreställningar, konserter, utställningar och konferenser. Några större problem verkar dock inte ha uppstått.
Anders Berndtsson konstaterar att biopubliken tycks acceptera att det emellanåt blir vissa längre uppehåll i bioverksamheten.
– När vi nyligen gjorde vår stora utställning ,”Fångstkultur i Västnorden”, som lockade över 7.000 besökare, blev det ett uppehåll på hela tre veckor för biografen. När vi producerat någon teaterföreställning har det kunnat bli ett uppehåll på 10-12 dagar.
– Eftersom biografen är en så viktig inkomstkälla för kulturhuset är det väl inte alltid så lätt att göra dessa uppehåll, men det har från början varit helt klart att bion fungerar på kulturens premisser och inte tvärt om, tillägger Berndtsson.


Flexibelt
Kulturhusets stora sal är byggd framför allt för att fungera som konsertsal, men den används också för shower och teaterföreställningar. Större utställningar förläggs till salen eftersom den har en flexibel lösning med sänk- och höjbart golv.
Men även som filmsal fungerar den utmärkt, med god sebarhet från alla platser, gott ljud och bekväma fotöljer.
– Naturligtvis skulle en mindre sal i normala fall ändå räcka till för bioverksamheten. Det är ju inte många filmer som behöver en sal med 508 platser, säger Berndtsson.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax