DELA

Här är det nya sjöfartsmuseet

Nu inleds projekteringen av Ålands sjöfartsmuseums om- och tillbyggnad. Byggstarten är beräknad till augusti nästa år.
– Det är ett historiskt beslut, säger kulturminister Britt Lundberg.
Diskussionerna har pågått länge. Redan för tolv år sedan förhandlades det om den avsiktsförklaring som nu har undertecknats av både Nautical Club och landskapet.
Ägandet fördelas så att landskapet går in med pengar i nybygget medan Nautical club överlåter tomten och det befintliga huset till ett nytt samägt fastighetsbolag.


Minskar projektet
År 2003 utlystes en arkitekttävling där Helsingforsbaserade arkitektbyrån Kangas & Vuorinen utsågs till vinnare med bidraget ”Till Havs”. Ganska snart insåg dock planeringsgruppen att projektet skulle bli dyrt, omkring 12-13 miljoner euro.
– Det översteg ganska långt de 8,3 miljoner som man resonerat kring att det skulle landa på för landskapsregeringens del, berättar Britt Lundberg.
Projekteringen sker nu utgående från en reviderad modell av Till Havs. Utbyggnaden har minskats med hela 700 kvadratmeter jämfört med det ursprungliga förslaget. Bland annat togs ett utrymme under huset bort och separata utrymmen slogs samman.
Krympta utrymmen till trots vill de inblandade parterna fokusera på fördelarna.
– Nu får vi en högre utnyttjandegrad, säger Britt Lundberg.


Vill utveckla
Sjöfartsmuseets chef Hanna Hagmark-Cooper säger att beslutet är efterlängtat.
– Jag har själv två företrädare som drömt om det här.
Sjöfartsmuseet har vissa brister, tycker hon. Det finns i dag inget utrymme att utveckla verksamheten.
– Det här är ett tillfälle för oss att modernisera.
Finans- och sjöfartsansvarige ministern Mats Perämaa hoppas att den motordrivna sjöfarten nu kommer att få mer rum.
– Under 1800-talet hade vi en första guldålder med bondeseglatser. Det som saknas i museet är en beskrivning av vår andra guldåder, den moderna sjöfarten. Jag sätter en ära i att samhället uppmärksammar också den epoken.


Betalar tillbaka
Han ser liksom de andra fram emot att göra verklighet av planerna.
– Sjöfartsnäringen har gett Åland och ålänningarna så mycket. Det offentliga ger tillbaka på det här sättet.
Nu ska de tekniska lösningarna utarbetas. Anbud för konsultuppdrag kommer att begäras in inom kort.
– Om allt går som på räls hoppas vi att sjöfartsmuseet kan vara färdigt 2011, säger Britt Lundberg.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax