DELA

Hantverksutbildning väcker debatt

En kalldusch! Vi blev nog mycket förvånade när vi läste det nya regeringsprogrammet. Det säger formgivarna Maria Korpi och Adam Gordon (bilden).
Det som väcker bestörtning är att den planerade hantverksutbildningen skall delas mellan folkhögskolan och en utbildning med inriktning på formgivning och design i Kastelholm. (Utbildningsminsiter Britt Lundbergs kommentar i slutet av artikeln.)
Adam Gordon och Maria Korpi har från början varit med och planerat den nya utbildningen i hantverk och design. Den skall ersätta den som lagts ned i Tosarby, och gå ett steg längre och kunna förbereda de studerande för fortsatta högre studier utanför landskapet.
Alternativet med folkhögskolan var uppe i ett tidigt skede av arbetet men övergavs av olika orsaker och senare har man inriktat sig på Kungsgården i Kastelholm och en tvåårig utbildning. I planerna för en upprustad kungsgård ingår också utvecklandet av ett hantverkscentrum på området.


Enigt förslag
Adam Gordon har varit medlem både i den arbetsgrupp som först tog sig an planeringen och nu senast i den projektledningsgrupp som tillsattes i augusti och som avgav sin rapport så sent som i november. I den rapporten, som refererades i Nya Åland den 8 november, föreslås att landskapsregeringen blir huvudman för en ny utbildning inom formgivning på Kungsgården i Kastelholm. Gruppen där även Jan-Ole Lönnblad, Hanna Wiik, Ulf Asplund, Viveka Löndahl, Anna Sundblom, Peter Winquist och Monica Lindquist ingick var enig.
I den nya regeringens program som liberalerna och centern gav offentlighet i fredags kan man dock läsa: ”Landskapet har ansvar för hantverksutbildningen och folkhögskolan är huvudman för utbildningen. Delar av utbildningen förläggs till Kastelholms kungsgård efter att renoveringen är genomförd. Förutom det befintliga basåret vid folkhögskolan införs avancerad hantverksutbildning med inriktning på formgivning och design.”


”Inte demokratiskt”
Adam Gordon säger att han inte tycker att det är särskilt demokratiskt att helt plötsligt och utan att alls diskutera med dem som arbetat med planeringen av utbildningen komma med ett nytt förslag som vänder upp och ned på det som tagits fram i arbetsgrupperna.
– Det är väldigt förvånande att folkhögskolan dyker upp igen, inte för att jag på något sätt vill nedvärdera den, men inriktningen har ju nu varit att skapa en fristående utbildning som inte skulle vara lika traditionell som den gamla hantverksutbildningen.


Stöd utifrån
Både Maria och Adam hänvisar till de talrika kontakter man redan i den första arbetsgruppen knöt till motsvarande utbildningar utanför Åland. Bland en hel rad skolor som nämns finns den välrenommerade Nyckelviksskolan på Lidingö, Stenebyskolan nära Göteborg och yrkeshögskolan Sydväst i Åboland.
Representanter för dessa utbildningar har sett positivt på de åländska planerna och har varit beredda att ingå i en delegation som kunde stötta den nya utbildningen på Åland, ge goda råd och backa upp den genom elevutbyte, seminarier, med mera.


Design viktigt
Viktigt, menar man, är att en tillräcklig del av utbildningen viks för formgivning och design.
– Det är viktigt att det blir en utbildning för dem som seriöst vill satsa på hantverk och design som yrke. Det handlar ju inte om någon hobbyverksamhet utan om något som kan bli början på en yrkeskarriär, säger Maria Korpi.
– Det finns ju väldigt mycket att göra för att utveckla design som ett affärsområde på Åland, tillägger Adam Gordon.


Kompromiss
Skrivningen i regeringsprogrammet ser de som en typisk kompromiss, men en kompromiss som kan bli svårförverkligad och äventyra målsättningarna.
– Om man verkligen vill göra någonting bra är det viktigt att det blir rätt från början. Möjligheten att göra någonting nytt dyker inte upp varje dag, säger Adam Gordon.

 

Utbildninmgsminister Britt Lundberg:

”Snabbast i gång vid folkhögskolan”

– Huvudspåret är att vi börjar vid folkhögskolan för att snabbt komma i gång.
Det säger nya utbildningsministern Britt Lundberg. Senare kan vissa delar utlokaliseras till ett hantverkscentrum i Kastelholm när renoveringen där blir klar.
Britt Lundberg, som i går befann sig på tjänsteresa,  hänvisar till att folkhögskolan ju redan i dag har ett basår med hantverksutbildning men att den borde utvecklas ytterligare, göras mera nischad och byggas ut till tvåårig.
Att den, som det står i regeringsprogrammet, skall vara huvudman för hantverksutbildningen, tycker hon också.
Vill komma i gång
Att den nya regeringen valt att satsa på folkhögskolan motiverar hon med tidsfaktorn. Utbildningen i Tosarby har lagts ned och det har redan gått en längre tid utan att man kunnat komma i gång på nytt.
– Det är angeläget att komma i gång och det sker snabbast vid folkhögskolan där också en del lärare från utbildningen i Tosarby nu finns.
Hantverkscentrum
I ett senare skede kan delar av utbildningen förläggas till Kungsgården i Kastelholm. När det gäller kungsgården menar Britt Lundberg att det också handlar om de möjligheter att nå kunder som ett utbyggt hantverkscentrum på den platsen kunde ge.
När det gäller den rapport som projektplaneringsgruppen avgav i början av november och där man föreslår en tvåårig utbildning i Kastelholm medger Britt Lundberg att hon inte riktigt hunnit sätta sig in i den.
– Jag har bara sett delar av den och ännu inte hunnit diskutera frågan med Jan-Ole Lönnblad, säger hon men lovar att rapporten nog skall tas med i de bedömningar som görs.
TEXT & FOTO: JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466