DELA

Han smyckade storbygge

Formgivaren Stefan Lindfors är en av två ålänningar som har varit med och skapat invalidförbundets nya kontorshus i Helsingfors.
I går invigdes det med med pompa och ståt. Bland annat hedrade republikens president Tarja Halonen dagen med tal och närvaro.
Syftet med bygget på Manneheimvägen i centrala Helsingfors var att skapa en arbetsmiljö som inte på något sätt diskriminerar arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga.
Samtidigt skulle projektet stöda sysselsättningen av personer med funktionshinder. Invalidförbundets nya kontorsbyggnad ska vara lämpligt för alla tänkbara användare. Allt i huset, från de olika typerna av kontorsrum till lunchrestaurangen, har byggts med framkomlighet och tillgänglighet i särskild åtanke.
Pekka Tuominen från Mariehamn var ordförande för projektets byggnadskommitté.
Också den estetiska sidan av bygget har åländska kopplingar. Under tillställningen avtäcktes Stefan Lindfors skulpturtrilogi Bönan, Valen och Vingarna som enligt konstnären symboliserar livets fortbestånd.
– Bönan brinner för evigt som den växande jorden, Valen och Vingarna rör sig längs havsbottnens och rymdens axel. De är stilla påminnelser om en djupare förståelse, förklarar Lindfors.
Två av föremålen, Valen och Vingarna är uppmonterade på husets fasad mot Mannerheimvägen. Bönan finns i kontorhusets entréhall. Skulpturtrilogin är tillverkade av svetsat och målat stål och mellan fem och sju meter breda eller höga.
Målet med Invalidförbundets nya kontorsbyggnad är också att den ska fungera som referens för planering av framtida kontor och att genom bygget utveckla den finländska kontorskulturen till att i allt högre grad stöda funktionshindrade på arbetsplatsen.

SARA OTHMAN

sara.othman@nyan.ax