DELA

Han samlar ord på östergetska

Det ryms mycket mellan ansöles och ävja. Ansöles är det första ordet i Yngve Påvall (bilden) lista över östergetska ord och uttryck. Ävja är det – för tillfället – sista, nummer 426. I fjol gav han ut en liten tryckt skrift med sina ord men sedan dess har listan hunnit bli längre.
– Jag skriver ned sådant som jag kommer på på små lappar eller som textmeddelanden i telefonen. Ofta dyker något ord eller uttryck upp när jag är ute med hunden, säger Yngve Påvall.
När jag träffar honom för att prata om hans skrift är han noga med att genast från början påpeka att det han håller på med är helt ovetenskapligt, något som han bara sysslar med för att han tycker att det är intressant.
– Jag är fascinerad av språkvetenskap men jag överlåter åt dialektforskarna att göra de djupare tolkningarna.


Född i Geta
Yngve Påvall är född och uppvuxen i Geta. Sitt yrkesverksamma liv har han dock tillbringat i Sverige där han också utbildade sig till mellanstadielärare och talpedagog. Största delen av sin lärarbana ägnade han åt specialundervisning. Nu är han pensionär och återflyttad till Åland där han bor både i Mariehamn och i stugan i Östergeta Djupvik.
Intresse för dialektala ord och uttryck har han haft länge. Han berättar att han genast klippte ut och sparade de första artiklarna i serien ”Åländska ord” av språkvetaren Ralf Svenblad som dök upp i Nyan.


Generös syn
Yngve Påvall vurmar överhuvudtaget för hembygdsarbete och hembygdsforskning och där finns också en nisch för de gamla språkliga uttrycken. Han ser dock på sin östergetska på ett generöst sätt och konstaterar att de flesta av de ord och uttryck som han samlat också finns i en eller annan variant på andra orter. Också utanför Åland. I bland annat Österbotten och Östergötland har han stött på dialekter med liknande ord som i hans egen östergetska.
I inledningen till sin skrift antecknar han:
– Det här är säkert inte specifikt för Östergeta, men ändå östergetska i mina öron.
Han inbjuder också sina läsare att komma med kompletteringar, synpunkter och kommentarer.


Skiftningar
Att det finns skiftningar i dialekten och i de ord och uttryck som används fascinerar honom också.
– På äldre människor i Geta kan man fortfarande höra från vilken by de kommer, om de är från Östergeta, Västergeta, Olofsnäs eller Finnö.
Yngve Påvalls skrift, som heter ”Lite östergetska”, har kunnat ges ut med hjälp av ett tryckbidrag från föreningen Konstsamfundet i riket. Man kan få tag på den hos Mattssons i Godby och till sommaren skall den också finnas på en del andra ställen där turister rör sig.
– Särskilt cykelturister har visat sig vara intresserade av lokalhistoria, säger Yngve.
Man kan också kontakta honom direkt, på telefon 49 490, om man har synpunkter på hans ordlista eller vill diskutera dialekt överhuvudtaget.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax